Рубрика "Советы юриста":

Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг 1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену ...

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно без видачі свідоцтва про право власності             Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від ...

  Порядок надання адміністративних послуг        Закон  України «Про адміністративні послуги» від  6 вересня 2012 року № 5203-VI   визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних ...

Права особи, яку визнано біженцем або особою,  яка потребує додаткового захисту     Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» підписаний Президентом України 8 липня 2011 року № 3671-VI  визначає порядок регулювання суспільних відносин  ...

Документи, що підтверджують наявність відносин представництва Згідно зі статтею 237 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє є представництвом. ...

Заставна. Поняття, форма та зміст Заставна — це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право ...

Поняття іпотеки. Підстави виникнення та припинення іпотеки. Іпотечний договір Статтею 1 Закону України «Про іпотеку» визначено, що іпотека — вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель ...

Обтяження нерухомого майна: поняття та види Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» - обтяження це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на ...

Основні принципи запобігання і протидії корупції Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції №      3206 – VI  від 07.04.2011 року»  1. Діяльність із запобігання і протидії корупції  ґрунтується на принципах:  верховенства права;  законності;  комплексного ...

Поняття, види та форми правочинів на підставі яких набувається, припиняється та переходить право власності на нерухоме майно Цивільні права та обов’язки виникають в учасників правовідносин на підставі юридичних фактів — дій або подій. Найпоширенішим юридичним фактом, який породжує ...


Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами