Рубрика "Закон и мы":
Подрубрики:

Засновники громадського об'єднання 1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. 2. Засновниками ...

Права громадян, передбачені Законом України « Про доступ до публічної інформації» Відповідно до статті 10 Закону України « Про доступ до публічної інформації » кожна особа має право: знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою ...

Право на свободу та особисту недоторканність Конвенція   про захист прав людини і основоположних свобод Офіційний переклад затверджено Міністерством  закордонних справ України 27 січня 2006 року.     Уряди держав   -   членів   Ради  Європи,  які  підписали  ...

Реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень по-новому З 01.01.2013 вступає в дію Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», яким передбачено створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ...

Довідник для користувача реєстраційними послугами «Як зареєструвати свої права на нерухоме майно» Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення ...

Звільнення під час відпустки Відповідно до  частини першої статті 38 КЗпП строк  попередження  про звільнення становить два тижні.   Працівник , який подав заяву про надання відпустки з наступним звільненням, має право відкликати заяву лише впродовж двох тижнів від дати падання ...

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  Необхідність запровадження Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення викликана обов’язком України щодо остаточного виконання рекомендацій Групи країн проти ...

Захист сімейних прав та інтересів  1. Кожен  учасник сімейних відносин,  який досяг чотирнадцяти років,  має право на безпосереднє звернення до  суду  за  захистом свого права або інтересу. 2. Суд  застосовує  способи захисту,  які встановлені законом або домовленістю ...

Державна охорона сім'ї Держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім'ї, створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство. ...

Порядок державної реєстрації зміни імені фізичної особи – громадянина України Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (стаття 28 Цивільного ...


Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами