Рубрика "Закон и мы":
Подрубрики:

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва: Законом України «Про іпотеку» визначено, що об’єктом незавершеного будівництва є об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження ...

Роз’яснення щодо застосування ст.19 Закону України “Про відпустки” в частині надання додаткової соціальної відпустки     Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без ...

Оформлення документів для вирішення питання  щодо визнання біженцем або особою,   яка потребує додаткового захисту         Оформлення  документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, проводиться на  підставі ...

Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг 1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену ...

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно без видачі свідоцтва про право власності             Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від ...

  Порядок надання адміністративних послуг        Закон  України «Про адміністративні послуги» від  6 вересня 2012 року № 5203-VI   визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних ...

Визначення термінів ЗАКОН УКРАЇНИ  « Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» від 07   квітня 2011 року № 3206 – VI  визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення ...

Права особи, яку визнано біженцем або особою,  яка потребує додаткового захисту     Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» підписаний Президентом України 8 липня 2011 року № 3671-VI  визначає порядок регулювання суспільних відносин  ...

Документи, що підтверджують наявність відносин представництва Згідно зі статтею 237 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє є представництвом. ...

Заставна. Поняття, форма та зміст Заставна — це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право ...


Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами