Рубрика "Закон и мы":
Подрубрики:

 Основні ознаки відсторонення працівника від роботи        Основними ознаками відсторонення працівника від роботи є такі: працівник у примусовому порядку усувається від виконання своєї трудової функції; усунення від виконання трудової функції обумовлюється протиправною ...

Основні документи, для проведення державної реєстрації прав у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам об’єктів нерухомого майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї юридичної особи             ...

   Сприяння збереженню єдності сімей біженців     та осіб, які потребують додаткового захисту або яким надано тимчасовий захист Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»  підписаний Президентом  України 8 липня 2011року ...

Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування   Закон України « Про  засади запобігання і протидії корупції»  визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній ...

 Основні принципи охорони дитинства  Закон України «Про охорону дитинства» визначає   охорони дитинства   в   Україні   як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону  здоров'я,  ...

Додаткові до основного пакету документи, що подаються для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з внесенням нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи             ...

Додаткові документи, для проведення державної реєстрації прав у зв’язку з переведенням об’єкта нерухомого майна з житлового у нежитловий або з нежитлового у житловий             Якщо нерухоме майно перебуває в іпотеці або податковій заставі, заявник також подає ...

Порядок надання громадянам відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг, а також категорія осіб, які звільняються від сплати платних послуг Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та пункту 11 розділу ...

Роз’яснення стосовно виконання виконавчих документів, боржниками за якими є органи державної влади Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень ...

Умови, за яких особа не визнається біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту  Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»  підписаний Президентом  України 8 липня 2011року N 3671-VI  визначає порядок регулювання суспільних ...


Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами