Официально

Актуальні питання, винесені на засідання колегії РДА

Актуальні питання, винесені на засідання колегії РДА

На засіданні останньої цього року колегії у райдержадміністрації були винесені актуальні питання, а саме: про дотримання у районі соціальних гарантій у сфері праці та зайнятості населення і про стан додержання антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування щодо Плану організації виконання Указу Президента України від 27.10.09. № 870 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.09.09  «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції».

 

На колегію запрошені селищний та сільські голови району, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Колегію провів перший заступник голови РДА Костянтин Пафілов.

Заслухавши доповідь заступника голови РДА, члена колегії Ольги Суховій та обговоривши перше питання,  колегія райдержадміністрації відзначила, що робота  РДА  спрямована  на  забезпечення  соціальної  захищеності,  як  працюючих  громадян,  так  і  незайнятого  населення.

Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації  питання  оплати  праці  вивчено  на  23  підприємствах,  організаціях  та  установах  району,  за  результатами  роботодавцям   внесено    пропозиції  щодо  усунення  виявлених  порушень.

Номінальна  серед-ньомісячна   заробітна  плата в районі зросла  на  10,9 %  проти  аналогічного  періоду  2010  року,  а  у порівнянні  з  початком  року – на 7,4% та  складає  163,6%  до  прожиткового  мінімуму  для  працездатної  особи. Разом  з  тим,  в  роботі  по  підвищенню  рівня  заробітної  плати  та  погашенню  заборгованості  із  її  виплати  є  ряд  невирішених  проблем.  Низький рівень заробітної плати в сільському господарстві зумовлений тим, що  робота  носить  сезонний  характер.

За  результатами  проведеної   роботи  рівень  офіційно  зареєстрованого  безробіття протягом  року   знизився  з  8,8%  до  5,78 %. Протягом  січня-листопада на  обліку  в  районному  центрі  зайнятості  перебувало  1958  громадянина. 

Навантаження  на  одне  вільне     робоче  місце,  в  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого року,  зменшилось  на  10  чол.  і  складає  23  чол.

З метою забезпечення реалізації  державних  со-ціальних  гарантій  у  сфері  праці  та  зайнятості,  підвищення  рівня  соціальної  захищеності,  стабілізації  стану  у  сфері  зайнятості  населення,  усунення  існуючих  недоліків,  колегія райдержадміністрації   рекомендувала ке-рівникам підприємств та організацій ряд заходів щодо поліпшення ситуації з даних питань.

Розглянувши та обговоривши доповідь Ганни Логвіненко, керівника апарату райдержадміністрації, члена колегії з другого питання, колегія РДА відзначила, що райдержадміністрацією проводиться певна робота по забезпеченню дотримання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації вимог антикорупційного законодавства.

Необхідна увага приділяється питанням належного кадрового відбору, недопущенню прийняття на посади державних службовців осіб, які раніше були притягнуті до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, шляхом ведення відповідної бази даних.

Постійно здійснюються заходи із запобігання соціальним передумовам корупції, про що свідчить наявність в райдержадміністрації Регламенту роботи щодо прийняття розпорядчо-дозвільних управлінських рішень, видачі офіційних документів,та інше.

З метою забезпечення результативності й скоординованої роботи райдержадміністрації, правоохоронних органів району щодо запобігання й протидії корупції, підвищення ролі й відповідальності зазначених органів за виконання завдання із зміцнення законності та правопорядку, у райдержадміністрації створена і діє рада протидії злочинності і корупції.

Також створена і діє комісія по перегляду нормативно-правових актів РДА.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації, її структурних підрозділів з питань протидії корупції серед державних службовців.

Державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування подаються щорічно за місцем роботи відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном щодо себе і членів своєї сім`ї за попередній звітний рік.

Тож з метою забезпечення належного виконання вимог антикорупційного законодавства, корупції в органах виконавчої влади,  колегія РДА рекомендувала керівникам забезпечити безумовне виконання вимог антикорупційного законодавства шляхом встановлення постійного особистого контролю та відповідальності за всіма розглянутими на колегії питаннями.