Авторское, Официально

У райдержадміністрації

Відбулося засідання колегії райдержадміністрації, яке провів її голова Віталій Кіян. Розглянуто такі питання:

«Про стан виконання Програми розвитку сфери побутового обслуговування населення Борівського району на 2011-2015  роки, затвердженої VIІІ сесією районної ради VI скликання від 27 травня 2011 року»; «Про виконання районних заходів щодо забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей в межах виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Побутове обслуговування

Заслухавши інформацію заступника голови РДА Сергія Шутька та виступаючих з питання щодо побутового обслуговування населення ра-йону колегія відзначила, що робота районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування була спрямована на забезпечення сприятливих умов для діяльності об’єктів побуту, збільшення різновиду побутових послуг та контролю за їх якістю, наближення сфери побутового обслуговування до місць проживання, підвищення якості, культури обслуговування, збільшення обсягів виробництва.

На сьогоднішній день, сфера побутового обслуговування населення району являє собою розгалужену мережу об’єктів побуту.

У цілому діюча мережа підприємств сфери побутового обслуговування населення району здатна задовольнити платоспроможний попит населення в різноманітних побутових послугах. Але ж все  таки, впровадження прогресивних технологій та переоснащення більшості побутових об’єктів району відбувається занадто повільно.

Проблемними залишаються віддалені населені пункти сільських рад, де відсутні об’єкти побутового обслуговування. Частково надання послуг забезпечується виїздами перукарів, майстрів по ремонту взуття, складної побутової техніки та інших.

Підбиваючи підсумки, голова РДА  наголосив на необхідності реєстрації підприємців, які надають послуги на дому.

Захист прав дітей

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови районної державної адміністрації про виконання районних заходів щодо забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей в межах виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реа-лізації Конвенції ООН про права дитини»,на колегії відзначалося, що службами, відділами та управліннями районної державної адміністрації проводиться певна робота з даного питання.

За статистичними даними в районі налічується 3129 неповнолітніх. На обліку в службі у справах дітей перебуває 84 дитини.

Відповідно до діючого законодавства, у складі  служби у справах дітей створені окремий підрозділ, на який покладено функції щодо     безпосереднього ведення справ та координацію діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Спеціалістами центральної районної лікарні проводяться поглиблені медичні профілактичні огляди.

З метою забезпечення розвитку особистості сус-пільства та держави в усіх закладах освіти створено умови для доступу кожної дитини до високоякісної освіти.

Працівниками відділу культури та туризму у загальноосвітніх закладах проводяться конкурси з метою виявлення творчо  обдарованих дітей, всебічного розвитку їх здібностей.

З метою підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків в усіх закладах освіти організовано вивчення соціального складу сім’ї, матеріального становища, педагогічної культури, індивідуально-психологічних особливостей батьків, сімейного мікроклімату, організовано психолого-педагогічний всеобуч батьків.

З метою запобігання со-ціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей щоквартально службою у справах дітей спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться обстеження умов проживання та виховання дітей, які виховуються в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.

На території району проживають 71 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування. Функціонує 6 прийомних сімей  та один дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 16 дітей.

В закладах освіти району налічується 29 дітей-інвалідів. З метою спрямування на виховання толерантного ставлення учнів та вихованців закладів до людей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями в закладах освіти ра-йону проводяться заходи в рамках благодійних акцій «Милосердя», «Турбота».

Колегія РДА прийняла рішення, спрямоване на по-ліпшення роботи із забезпечення виконання районних заходів щодо забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей в межах виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Підготувала Любов Мухіна.