Общество

Що посієш, те й пожнеш 2012

Що посієш, те й пожнеш

Так каже народна мудрість. А тому підготовці посівного матеріалу до сівби всі сільгосп-підприємства району приділяють велику увагу. Адже кондиційне  насіння забезпечує одержання дружних сходів та рівномірний розвиток рослин впродовж вегетації. А висока маса насіння забезпечує надійний запас поживних речовин при проростанні та ефективний біологічний розвиток рослин.

Підготовка насіння до сівби включає ряд операцій, головними з яких є очищення, калібрування, протруювання, обігрівання, термічна обробка тощо.

Очищення насіння передбачає видалення з насіннєвого матеріалу пошкодженого насіння основної культури, насіння інших культур та бур’янів.

Калібрування - це сортування насіння на окремі фракції за величиною і формою насіння. Однорідний калібрований матеріал під час висівання точніше дозується, дружно та одночасно дає сходи, забезпечує однорідний розвиток рослин.

На даний час у ра-йонній державній насіннєвій інспекції іде перевірка ярого насіння під урожай 2013 року. Засипано його 1330 т (в тому числі і страховий фонд). Серед  ярих культур: ячменю – 1042 т, вівса 140 т, проса 21т, гречки 16 т, гороху 75 т і 135 т кукурудзи (110% до потреби).

Як бачимо, найбільше засипано ярого ячменю. Це - цінна продовольча, кормова, технічна, скоростигла, пластична культура з великим розмаїттям форм. Краще за інші ярі зернові витримує повітряну посуху, забезпечуючи добрі й сталі врожаї. Дана культура внаслідок недостатнього розвитку кореневої системи, короткого вегета-ційного періоду, підвищених вимог до структури ґрунту є найвимогливішою серед ранніх ярих зернових культур до попередників.

У зв’язку з тим, що видані інспекцією сертифікати якості дійсні лише 4 місяці, робота по перевірці посівного насіння продовжуватиметься до кінця зими. Хочу зазначити, що вже перевірено близько половини із засипаного, все насіння високих посівних якостей, кондиційне.

Так, видано сертифікати якості агрофірмі «Новий шлях» на 75 т насіння кукурудзи гібриду «кредит МВ». В даному господарстві продовжується робота над підготовкою посівного насіння соняшнику гібриду «форвард». У ФГ «Моноліт» засипано і перевірено 141 т насіння ярих – ячменю, проса, гречки, гороху, нута. Перевірено 50 т ячменю агрофірми «Солоненське», 25 т ячменю і 10 т проса агрофірми «Ізюмське», 50 т ячменю і 25 т гороху ФГ «Нива». У ФГ «Янтар» перевірено 125 т насіння ячменю і надалі необхідно буде провести перевірку посівного матеріалу для продажу, адже дане господарство є насінницьким, як і агрофірма «Новий шлях» та ФГ «Десна». До речі, в останньому господарстві підготовлено 60 т  для реалізації трьох сортів кукурудзи на зерно - «Харківська», «кредит» і «вимпел». Засипано 100 тонн насіння ярого ячменю в агрофірмі «Світанок « і ФГ «Слобода».

В більшості господарств проводитиметься сортооновлення, буде закуплятися посівне насіння ярих більш високих кондицій.

У зв’язку з цим хочу ще раз нагадати всім товаровиробникам, незалежно від форм власності, на що треба звертати увагу при закупівлі насіння. Виробник насіння, який проводить реалізацію, повинен воло-діти Паспортом на виробництво та реалізацію насіння, бути занесеним в Реєстр «Виробників насіння та садивного матеріалу», реалізовувати насіння (культуру, сорт) тільки те, яке занесене в Реєстр. Насіння, незалежно від репродукції, повинно бути затарене в мішки та позначене етикетками. На закуплене насіння обов’язково виписуються сортові документи відповідно до категорії насіння (Атестат на насіння, Свідоцтво на насіння, Свідоцтво на гібридне насіння).

Робота над перевіркою посівних якостей ярого матеріалу продовжується.

Олена ПОГРІБНЯК.

Начальник районної державної насіннєвої інспекції.