БОРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОРІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                       1 листопада 2013 року  Борова № 373

Про визначення на конкурсних засадах підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого органу

Зареєстровано  в Борівському управлінні юстиції Харківської області від 27.11.2013 № 6/92

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами), з метою визначення робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Борівського району, керуючись статтями 6, 20, 39, 41,  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Умови конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території  Борівського району Харківської області (додаються).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Борівської районної державної адміністрації Харківської області Шутька С.П.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування в районній газеті «Трудова слава».

Аркуш погодження додається.

Голова районної державної адміністрації   М.О. КРАВЦОВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови Борівської районної державної адміністрації 1 листопада 2013  № 373

УМОВИ конкурсу з визначення на конкурсних  засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Борівського району Харківської області.

1. Ці Умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу і підготовки мате-ріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Бо-рівського району Харківської області (далі - Конкурс).

2. Терміни, що вживаються в цих Умовах, мають таке значення:

конкурсний комітет – орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про переможця конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (орга-нізації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;

організатор – Борівська районна державна адміністрація Харківської області, яка реалізує повноваження з організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

3.  Проведення Конкурсу забезпечує організатор.

4. Об’єктом конкурсу є виконання функцій з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

5. Організатор розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.

6. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

7. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

8. З метою  участі у конкурсі підприємства (організації) - претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошені термін такі документи:

  заяву на участь у конкурсі  на визначення робочого органу за формою визначеною згідно з додатком до цих Умов; копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менше як три роки з питань організації пасажирських перевезень; копії документів, що підтвер-джують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту; копії документів, що підтверджують  наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

Копії документів повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого строку, не приймаються.

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства (організації) мають можливість виправити протягом двох днів та подати документи повторно.

Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

9. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають вимогам, що передбачені цими умовами.

 10. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

            Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менше половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.         У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсного комітету.

            Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

11. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визначений цей претендент.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

12. Організатор на підставі протоколу засідання конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більше як на три роки.

13. У разі порушення Умов конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 30 календарних днів з моменту одержання скарги.

Неврегульовані організатором спори розв’язуються в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату Борівської районної державної адміністрації                                          Г.Л. Логвіненко

С.П.Шутько

Додаток до Умов (пункт 8)

Заява на участь у конкурсі на визначення робочого органу

 (повна назва підприємства (організації) претендує на участь у конкурсі на визначення підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу.

            З умовами проведення конкурсу, об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений (-на, -но).

1.         ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Повне найменування суб’єкта господарювання: Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання:

Прізвище, ім’я та по – батькові керівника суб’єкта господарювання:

Телефон:                                                                               Факс:

2.         МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  СУБ’ЄКТА  ГОСПОДАРЮВАННЯ

Поштовий індекс:                                                   Область:

Район:                                                                                   Місто (село):

Вулиця:                                                         Будинок:                               Кімната (офіс):

 3.        ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ

1.         Завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.         Завірена копія Статуту (Положення) підприємства (організації).

3.         Завірені копії документів, що підтверджують наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту та їх освіту.

4.         Завірені копії документів, що підтверджують наявність офісного приміщення, легкових автомобілів, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку.

 Усі дані, викладені в поданих документах, відповідають дійсності.

___ __________ 20___ року                                             ____________     _________________________

     (підпис заявника)                                (прізвище, ім’я та по - батькові)

МП

                          Заяву прийнято ___ _____________ 20___ року   _____________________

                                                                                    

                                                                             (прізвище, ім’я та по –   батькові,

                                                                         посада та підпис особи, яка прийняла документи)                                                                                                                                                                                                     С.П. Шутько


Новости Украины - trudovaslava.info

 
 

Еще из этой рубрики:

Здесь вы можете написать комментарий к записи "БОРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля


Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами