Официально

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Борівської селищної ради

Аналіз регуляторного впливу  проекту  рішення Борівської селищної ради „Про затвердження  тарифу за утримання будинків та прибудинкових територій, індивідуально по кожному будинку, яке здійснює «Борівське управління  житлово-комунального господарства”

1. Опис проблем, які планується розв`язати.

Відповідно до Закону України „Про комунальні послуги” від 24 червня 2004 року № 1875-ІV /із змінами та доповненнями/, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”повноваження із встановлення тарифів на комунальні послуги для всіх груп споживачів надані органами місцевого самоврядування.

Борівське комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство» Борівської селищної ради надає послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в                   смт. Борова. Діючий тариф, за-тверджений рішенням ХХХХІ сесії V скликання Борівської селищної ради від  30 липня 2009 року № 4, складає 0,98 грн. за 1 кв.м. загальної площі.

В основу вищезазначеного тарифу була закладена собівартість послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, яка склалась на підприємстві станом на  1 липня 2009 року. Збільшення собівартості послуг відбулося за рахунок нижче вказаних складових витрат на виробництво.

1. Фонд заробітної плати працівникам підприємства в діючих тарифах був розрахований, виходячи з мінімальної заробітної плати 630,00 грн. З 1 грудня 2012 року мінімальна заробітна плата складає 1134,00 грн. Витрати на заробітну плату та відрахування на неї збільшились на 56 %.

2. Витрати на електроенергію в діючих тарифах розраховані, виходячи з ціни за 1 кВт електроенергії станом на 1 липня 2009 року 0,2438 грн.  Станом на 1 грудня 2012 року ціна 1 кВт електроенергії зросла на 80 % і становить 0,304 грн.

Витрати на електроенергію розраховані, виходячи з питомих витрат 1кВт електроенергії на 1 кв. м. загальної площі.

3. Витрати на паливно-мастильні матеріали закладені в діючому тарифі з розрахунку ціни станом на  1 липня 2009 року, а саме: 1 л. бензину – 4,83 грн., 1 л. дизельного пального – 4,46 грн. На 1 грудня 2012 року ціна  1 л. бензину становить 10,25 грн., дизельного пального – 9,90 грн., що на 48% більше ціни, закладеної в тарифі.

4. Підприємство є платником податку на добавлену вартість. При річному нарахуванні у розмірі 756,03 тис. грн. відрахування на податок на добавлену вартість становить 126,00 тис.грн. 

5.  Збільшилися витрати на поточний ремонт у зв`язку із значним погіршенням фізичного стану внутрішньобудинкових інженерних мереж та елементів конструкцій житлових будинків, значно зросли ціни на бу-дівельні матеріали.

Основними причинами зменшення об`ємів наданих послуг, погіршення їх якості в 2012 році, порівняно з 2011 роком є збільшення фактичних витрат на утримання будинків та прибудинкових територій, ніж було закладено в тариф.

Проаналізовано перелік робіт, які повинне надавати Борівське комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство» Борівської селищної ради  з утримання будинків та прибудинкових територій, а саме: вивезення та утилізація твердих побутових відходів; освітлення сходових кліток, підвалів; прибирання прибудинкових територій; обслуговування внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання та водовідведення; дератизація, дезінфекція; обслуговування димовентиляційних каналів; прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель; поточний ремонт; підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період; виготовлення розрахункових книжок та довідок квартиронаймачам.

Після проведення  розрахунків витрат з обслуговування  будинків та прибудинкових територій Борівське комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство» Борівської селищної ради  пропонує затвердити тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для мешканців у смт. Борова, індивідуально по кожному будинку відпо-відно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”

Назва вулиці – 14 квартал:

будинок №1 – тариф 1,24;

будинок №2 – тариф 1,04;

будинок № 3 - тариф 1,90;

будинок № 4  - тариф 1,86;

будинок № 5  - тариф 1,25;

будинок №6   - тариф 1,07;

будинок № 7 - тариф 0,90;

будинок № 8  - тариф 1,92;

будинок № 9 - тариф 1,03;

будинок № 10 - тариф 1,16;

будинок №11   - тариф 1,36;

будинок №12   - тариф 1,44;

будинок №12Б   - тариф 1,44;

будинок №13   - тариф 1,23;

будинок № 14  - тариф 1,58;

будинок № 14А  - тариф 1,54;

будинок № 15 - тариф 1,55;

будинок № 16  - тариф 1,49;

будинок №17   - тариф 1,46;

будинок № 18  - тариф 1,52.

Назва вулиці – Привокзальна:

будинок №1   - тариф 1,98;

будинок № 1А - тариф 2,17;

будинок № 1Б  - тариф 0,73;

будинок № 1В  - тариф 1,49;

будинок № 1Г  - тариф 1,43;

будинок №  2 - тариф 0,79;

будинок № 3  - тариф 1,88;

будинок № 5 - тариф 1,88;

будинок № 7 - тариф 1,24;

будинок № 9А  - тариф 2,20;

будинок № 11  - тариф 1,86;

будинок № 19   - тариф 0,18.

Назва вулиці – Миру:

будинок № 36   - тариф 0,96;

будинок № 47- тариф 0,12;

будинок № 42  - тариф 1,64;

будинок № 68А - тариф 1,91;

будинок № 1 - тариф 1,73;

будинок № 2 - тариф 1,73;

будинок № 3 - тариф 1,73;

будинок № 4 - тариф 1,14.

Назва вулиці – Леніна:

будинок № 9 - тариф 0,70;

будинок № 10 - тариф 0,17;

будинок № 13 - тариф 0,28;

будинок № 14 - тариф 0,54.

Вул. Партизанська, буд.10 - тариф 1,63.

Вул. Чапаєва, буд. 22 – тариф 1,52.

Вул. Червоноармійська, буд. 1А – тариф 0,98.

Вул. Поштова, буд. 15А – тариф 0,76.

Вул. Колгоспна, буд. 1А – тариф 0,49.

Вул. Радянська, буд.12 – тариф 0,25.

Вул. Підлісна, буд. 1А – тариф 0,35.

Запропонований розмір тарифу, індивідуально по кожному будинку, економічно обґрунтований і надасть можливість беззбитково працювати Борівському комунальному підприємству «Житлово-комунального господарства» Борівської селищної ради.

2. Цілі прийняття цього рішення.

- виконання Законів України „Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-ІV та „Про житлово-комунальні послуги” від 24 червня 2004 року № 1875-ІV;

- приведення тарифу  на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у відповідність до економічно обґрунтованих витрат підприємства.

3. Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає, так як Законом України „Про житлово-комунальні послуги” від  24 червня 2004 року № 1875-ІV чітко визначено метод регулювання як встановлення плати за утримання будинків та прибудинкових територій, яке здійснюють суб`єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, а рівень цієї плати визначено згідно з  діючими інструктивними документами з питань ціноутворення. Запропонований тариф є економічно обґрунтованим та максимально прийнятним в існуючій соціальній ситуації.

4. Механізм розв`язання проблеми – затвердження тарифу за утримання будинків та прибудинкових територій, який відшкодовуватиме економічно обґрунтовані витрати підприємства.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей. У разі  прийняття регуляторного акта сесією селищної ради будуть реа-лізовані повноваження надані їй Законом України  „Про житлово-комунальні послуги” від 24 червня 2004 року № 1875-ІV, а тариф за утримання будинків та прибудинкових територій буде приведений у відповідність до економічно обґрунтованих витрат підприємства.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

-           неплатежі споживачів за спожиті послуги; підвищення цін і тарифів на складові собівартості надання послуг, які не підлягають державному регулюванню;   падіння обсягів надання послуг;  незаплановане збільшення витрат за рахунок можливих збоїв у роботі технічного обладнання у зв`язку з його застарілістю та великим відсотком зносу.

Позитивними факторами можуть бути: запровадження підприємством енерго-зберігаючих технологій, що дасть змогу зменшити ви-трати;  збільшення обсягів надання  якісних послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.

 6. Обґрунтування терміну дії.

Термін дії рішення необмежений. Плата може бути переглянута в разі зміни з об`єктивних причин собівартості надання послуг.

7. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу прибутків та витрат.

Очікуються такі позитивні фактори, як забезпечення стабільного функціонування Борівського управління житлово-комунального господарства, що дозволить йому здійснювати в повному обсязі такі роботи: вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття; освітлення сходових кліток, підвалів; прибирання прибудинкової території; обслуговування внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання та   водовідведення; дератизація, дезінфекція; обслуговування димовентиляційних каналів; прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель; поточний ремонт; підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період; виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Прогнози і показники результативності регуляторного акта: повна оплата споживачів за надані послуги забезпечить безперебійну і беззбиткову роботу підприємства;  дія цього акта поширюється на населення, яке проживає на території сел. Борова.

9. Відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності рішення сесії Борівської селищної ради буде здійснено через 6 місяців після набрання ним чинності.

Виконавчий комітет Борівської селищної ради.

Один комментарий на “Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Борівської селищної ради

  1. А такий позитивний фактор як сніг очікується в Боровій?
    Пункт 20 (20. Витрати з прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами визначаються на підставі даних
    калькуляції, складеної з урахуванням індивідуальних норм прибирання і вивезення снігу та посипання протиожеледними
    сумішами, що затверджені органом місцевого самоврядування, залежно від площі території, з якої вивозиться сніг, відстані до пунктів
    звалищ, вартості вивезення, а також фактичної площі посипання зазначеної частини прибудинкової території. )Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій начебто про нього знає….

Комментарии закрыты.