Авторское, Общество

3 грудня — Міжнародний день інвалідів

На долю інвалідів випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя. Їх мужність та оптимізм - взірець для інших.

Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’язання щодо матеріального забезпечення інвалідів, створення для них необхідних правових, соціально-побутових умов життя, надала ряд пільг, конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і со-ціальній сферах життя сус-пільства. За останні 10 років державою створено комплекс законів, які регулюють практично усі аспекти життя людей з інвалідністю. Зокрема, це закони України: «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали — внаслідок Чорнобильської катастрофи»;«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;«Про психіатричну допомогу» та інші нормативно-правові документи.

В Борівському районі проживає 1605 осіб з інвалідністю. З метою своєчасного реагування на існуючі потреби інвалідів управлінням со-ціального захисту населення районної державної адміністрації проводяться обстеження соціально-побутових, матеріальних умов проживання інвалідів з метою надання їм всебічної допомоги.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 5 квітня 2012 року «Про затвердження порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих  категорій населення» інвалідам видаються направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, що виготовляються в умовах серійного виробництва.

Цим  Порядком визначено механізм безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, можливість самостійного обирання технічного та іншого засобу реабілітації (модель та виробника) для забезпечення своїх індивідуальних потреб з урахуванням медичних показань.

З початку 2014 року управлінням соціального захисту населення видано 77 направлень на виготовлення протезно-ортопедичних виробів, 45 направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідам та  дітям-інвалідам, та вже забезпечено за інди-відуальними потребами двох дітей-інвалідів  та сім інвалідів кріслами колісними, 17 інвалідів забезпечено технічними засобами реабілітації: приліжковими столиками, сидіннями для ванни, шведськими стінками, милицями.

Через управління со-ціального захисту населення  в 2014 році оздоровлено 18 інвалідів в санаторно-курортних закладах України.

З метою повернення психічно хворих у родинні умови проживання та підвищення матеріального рівня і якості життя таких сімей відповідно до Закону України « Про пси-хіатричну допомогу» та Постанови Кабінету Міністрів від 2 серпня 2000 року № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного сторон-нього догляду, на догляд за ним», такі сім’ї отримують допомогу в розмірі мінімальної заробітної плати, якщо доходи сім’ї не перевищують трьох прожиткових мінімумів, встановлених для кожного члена сім’ї.

Захищаючи гідність інвалідів, ми захищаємо своє людське обличчя. Інвалідність - це не вирок. Практика показує, що інваліди можуть бути і стають повноцінними членами суспільства, відмінними фахівцями і навіть політиками, економістами, соціально активними і життєствердними людьми.

Рита Лобода.