Официально

Передплачуйте друковані видання з охорони праці

Передплачуйте  друковані  видання  з охорони праці

Право на безпечні та нешкідливі умови праці ви-знано в Україні одним із конституційних прав людини і громадянина, його забезпечення здійснюється за допомогою системи правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів та засобів.

У своїй сукупності нормативні акти про охорону праці – це правила, стандарти, норми, положення. Інструкції, та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. У науковій літературі охорону праці як правову категорію розглядають у широкому та вузькому значенні.

Охорона праці – це система правових соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-про-філактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Україна - одна з перших держав на пострадянських теренах прийняла закон, що комплексно регулює питання охорони праці. У подальшому його норми були конкретизовані шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що сформували самостійну гілку у складі кодифікованого трудового законодавства України.

Враховуючи основні міжнародні стандарти у сфері охорони праці, національне законодавство встановлює пріоритетність життя та здоров’я працівників над результатами виробничої діяльності, право на одержання інформації з питань охорони праці, повну та всебічну інформацію про наявні та шкідливі умови праці, передбачає систему організації управління охороною праці на національному виробничому рівнях, створення спеціальних служб, що здійснюють комплексне управління охороною праці, запроваджує принципи оподаткування доходів роботодавця, гнучке коригування розмірів страхових внесків роботодавця на загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і профе-сійних захворювань.

Одними з основних помічників спеціалістам з охорони праці підприємств  є друковані видання з охорони праці: «Безпека праці на виробництві», «Довідник спеціаліста з охорони праці», «Науково-виробничий журнал «Охорона праці», «Технополіс», «Охорона праці і пожежна безпека» та інші.

На сторінках журналів висвітлюється діяльність представників: інспекцій Держгірпромнагляду, відділень і управлінь виконавчої дирекції Фонду, експертів з охорони праці. В журналах надають керівникам підприємств, спеціалістам з охорони праці, інженерно-технічним працівникам практичну допомогу в організації, розробці та впровадженні профілактичних заходів безпеки виробництва, по уникненню або зменшенню впливу небезпечних і шкідливих чинників у виробничому середовищі, запобіганню виробничого травматизму, забезпеченню здорових і безпечних умов праці, а також надаються рекомендації спеціалістам служб охорони праці, методична допомога керівникам підприємств, де немає спеціаліста з охорони праці, поради, консультації, відповіді на запитання тощо. Передплата цих друкованих видань для підприємств -  невеликі кошти, але це дасть змогу спеціалістам з охорони праці володіти,  використовувати та застосовувати в своїй діяльності останні зміни з питань охорони праці.

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Ізюмському ра-йоні звертається до керівників підприємств, установ та організацій та пропонує з метою поширення пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці, профілактики травматизму та профзахворювань  передплатити журнали з охорони праці.

Передплатити журнали можна у  будь-якому  поштовому відділенні України.

В.В. Дубинський.

Страховий експерт з охорони праці ВВД ФСНВУ в Ізюмському районі.