Официально

Соціально-економічний розвиток Борівського району за 10 місяців 2012 року

Соціально-економічний розвиток Борівського району за 10 місяців 2012 року

Товарні ринки

У жовтні 2012р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Борівському району зменшились обсяги споживання усіх видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Так, використання вугілля кам’яного зменшилось на 46,5%, бензину
моторного – на 7%, палива дизельного – на 3,9%.

Станом на 1 листопада 2012р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшились залишки бензину моторного у 2,1 раза, палива дизельного – у 1,8 раза, вугілля кам’яного – на 3,9%.

 

Сільське господарство

Рослинництво. На 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в сільськогосподарських підприємствах
(крім малих)  обмолочено на площі 20187 га, що складає 94,9% площ, посіяних під урожай 2012р.

З початку жнив одержано 573477 ц зерна (в початково оприбуткованій вазі), що на 6,4% менше проти відповідної дати попереднього року. Скорочення валового збору зерна зумовлено, передусім, зниженням продуктивності 1 га зернових: середня урожайність зернових та зернобобових культур становила 28,4 ц з 1 га, що на 7,3 ц менше минулорічної.

Збирання зернової кукуру-дзи проходило з перевищенням минулорічних темпів. Завдяки цьому її валовий збір станом на 1 листопада п.р. був на 34,9% більше, ніж на відповідну дату попереднього року, та становив 129425 ц. Середня урожайність  кукурудзи на зерно знизилась на 14,1 ц і склала 30,7 ц /га.

 З площі 10700 га намолочено 293775 ц насіння (на 32,3% більше, ніж торік) при урожайності 27,5 ц/га (більше на 6 ц /га ).

Вирощування цукрових буряків у порівнянні з попереднім роком знизилось на 31,9% і становило 47450 ц, при урожайності 232 ц з 1 га, що на 27 ц з 1 га менше.

Озимі на зерно і зелений корм під урожай 2013р. посіяні на площі 13665 га, що на 12,5% більше рівня попереднього року, в т.ч. на зерно – на 13513 га (на 13,8% більше), ріпак – на 94 га (на 53% менше). Під посів озимини внесено 3926 ц мінеральних добрив (у перерахунку на 100% поживних речовин) на площі 8707 га та 428 т органіки на 14 га (торік міндобрив внесено 4838 ц на 8702 га, органічних – 2630 т на 185 га).

Станом на 1 листопада п.р. сільгосппідприємствами (крім малих) виорано на зяб 16761 га, що на 6,4% більше, ніж торік. Чорні пари зорані на площі 1031 га (в 9 разів більше).      

Тваринництво. За січень–жовтень 2012р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби в живій вазі) 845 ц, молока – 38492 ц. Порівняно  з відповідним періодом поперед-нього року виробництво м’яса збільшилось на 18,8%, молока – на 15,9%. Вирощування худоби в цій категорії господарств зросло на 8,3% і склало 2116 ц,  у т.ч. великої рогатої худоби – на 11,2% (1771 ц), свиней – скоротилось на 4,7% (346 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі  збільшились на 6% і склали 373 г, свиней – на 58,3% (266  г).

Продуктивність корів зросла на 501 кг, або на 12,7% і  становила
4455 кг молока.

На початок листопада 2012р. у сільськогосподарських підприємствах  налічувалось 2483 голови великої рогатої худоби (з них  885 голів корів) та 533 голови свиней. Порівняно до 1 листопада 2011р. чисельність великої  рогатої худоби зросла на 320 голів (на 14,8%), у т.ч. корів – на 45 голів
(на 5,4%); свиней – на 107 голів (на 25,1%).

Станом на 1 листопада 2012р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 47,7 тис.ц кормових одиниць, що на 5,5% менше, ніж на відповідну  дату попереднього року.  У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 23,8 ц корм.од (на 16,8% менше).

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–жовтень 2012р. сільськогосподарськими підприємствами Борівського району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби
(в живій вазі) – 104 т, молока та молочних продуктів – 2648 т, зернових та зернобобових культур – 45254 т, насіння соняшнику – 20516 т, сої – 729 т, ріпаку – 204 т, цукрових буряків (включаючи давальницьку сировину) – 1983 т. Порівняно до січня–жовтня 2011р. збільшились обсяги продажу сої в 9,7 раза, насіння соняшнику – на 96,5%, зернових – на 64,5%, молока – на 10,5%. Разом з тим, зменшився обсяг реалізації цукрових буряків на 42,2%, худоби – на 35,8%, ріпаку – на 5,1%.

У структурі реалізації аграрної продукції за напрямами збуту питома вага комерційних каналів становила 92,9%, переробних підприємств – 5,8%, видачі пайовикам – 1,1%, продажу населенню – 0,2%.

 

Будівельна діяльність

За січень–вересень 2012р.  прийнято (введено) в експлуатацію 663 м2 загальної площі житла, що становить 445,0% до відповідного періоду минулого року.

У міських поселеннях прийнято (введено) в експлуатацію 286 м2  загальної площі  житла (43,1% загального обсягу), у сільській місцевості – 377 м2 (56,9%).

Введено в експлуатацію 6 квартир. Середній розмір квартири становить 110,50 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 125,67 м2.

Серед міст та районів Харківської області за обсягами введеного житла район посідає 19 місце, а за темпами – 3.

По об’єктах соціальної сфери реконструйовано спортивно-оздоровчий комплекс на 35 місць.

За січень–вересень 2012р. уведена в експлуатацію базова станція  зв’язку.

 

Транспорт

Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням обсягів підприємців–фізичних осіб) за січень–жовтень 2012р. склали 8,9 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень збільшились на 20,7%. Вантажообіг склав 1652,5 тис.ткм, що на 12,8% більше, ніж за відповідний період 2011р. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують лише підприємства – юридичні особи.

 

Нефінансові послуги

            За січень–вересень 2012р. по підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реа-лізованих послуг склав 2962,4 тис.грн., що становить 73,3% від обсягів відповідного періоду попереднього року (у фактичних цінах).

            Населенню реалізовано послуг на 2326,0 тис.грн., що складає 78,5% до загального обсягу.

Доходи населення

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій у січні–вересні 2012р. становила 2,7 тис. осіб, або 0,4% від загального показника по області.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у вищевказаному періоді дорівнювала 2066 грн. і перевищувала законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи
(1102 грн.) – у 1,9 раза, проте була на 23,5% менше середньообласного показника.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій району за місяць зменшилась на 60,1%, порівняно з початком поточного року зросла на 98,8 % і на
1 жовтня 2012р. становила 80,9 тис.грн., або 0,1% від загального обсягу боргу по області.

За січень–вересень 2012р. до служб по наданню населенню субсидій у Борівському районі звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 473 сім’ї. Призначено субсидії на суму 43783 грн. 442 сім’ям, що становило 93,4% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.  Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у січні–вересні 2012р. склала 1995010 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 2582034 грн. (129,4%).

За січень–вересень 2012р.  до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива звернулось
229 сімей. Призначено субсидій 205 сім’ям (89,5%) на загальну суму 185370 грн.  Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за січень–вересень 2012р. в районі отримала 91 сім’я на загальну суму 84306 грн.

Рівень сплати населенням району житлово-комунальних послуг з початку року склав 120,0%, проти 105,1% по області. Темп зменшення заборгованості населення з оплати ЖКП (відсотків до початку звітного року) по району склав 46,4%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у вересні 2012р. порівняно з серпнем на 5,2%, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,6 місяця.

Ринок праці

За адміністративними даними державного центру зайнятості Борівського району на обліку цієї установи на 1 жовтня 2012р. перебувало 539 безробітних, що на 11,8% менше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку,  за місяць збільшився на 0,3 в.п. і на 1 жовтня 2012р. становив 5,3%.

 

Демографічна  ситуація      

На 1 жовтня 2012р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало
17418 осіб. Упродовж січня–вересня 2012р. чисельність населення зменшилася на 116 осіб, що в розрахунку на 1000 населення складало 8,9 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 117 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 1 особа.

Порівняно з січнем–вереснем 2011р., обсяг природного скорочення зменшився на 22 особи, або з 10,5 до 9,0 осіб на 1000 населення.

За січень–вересень 2012р. відмічалось збільшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 143 особи, що на 24 особи (на 20,2%) більше, ніж за січень–вересень 2011р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–вереснем 2011р., збільшився з 9 до 10,9 осіб на 1000 населення.

У січні–вересні 2012р. в ра-йоні померло 260 осіб,  у тому числі
5 дітей у віці до 1 року. Порівняно з січнем–вереснем 2011р. кількість померлих в районі збільшилась на 2 особи (на 0,8%), рівень смертності збільшився з 19,5 до 19,9 померлих на 1000 населення.

За січень - вересень   2012р. у район  прибуло    243 особи, вибуло
242 особи.

О.Г.МАМОНТОВА.

Начальник Головного управління статистики.