Авторское, Официально

У Райдержадміністрації

Відбулося засідання колегії райдержадміні-страції, яке провів її голова Віталій Кіян. На порядок денний винесені питання: «Про роботу виконавчого комітету Борівської селищної ради по здійсненню делегованих повноважень органів виконавчої влади»; «Про дотримання в районі соціальних гарантій у сфері праці та зайнятості населення».

Борівська Селищна Рада

Заслухавши та обговоривши звіт Борівського селищного голови Олександра Тертишного, колегія відзначила, що виконавчий комітет працює над виконанням Програми соціально-економічного розвитку селищної ради на 2014 рік, яка містить глибоку характеристику стану справ по організаціях, що діють на території ради. В ній визначені програмні цілі та заходи по їх виконанню. По кожному напрямку діяльності сформовані проблемні питання, відповідні економічні та організаційно-правові важелі щодо розв’язання проблем со-ціально-економічного розвитку селищної ради.

Одним з пріоритетних  є питання наповнення бюджету. Доповідач відзначив, що за 10 місяців 2014 року план надходження власних доходів виконаний на 101,7%. Податку з доходів фізичних осіб при уточненому плані 1773,5 тис.грн. фактично на-дійшло 1876,0 тис. грн., що становить 105,8%, або додатково отримано 102,5 тис. грн. Але разом з тим   не виконуються доходи від плати за землю, по 2 кошику: при плані 1196,9 тис.грн., одержано 1151,6 тис.грн., що становить 96,2%, невиконання - 45,3 тис.грн.

З метою покращення виконання доходної частини бюджету селищної ради голові виконавчого комітету рекомендовано систематично розглядати на своїх засіданнях   питання виконання бюджету із заслуховуванням звітів керівників підприємств, організацій, які не сплачують податки, а також переглянути договори оренди землі, які знаходяться в межах населених пунктів. По землях, які знаходяться за їх межами, внести пропозиції райдержадміністрації по приведенню ставок сплати за оренду землі до діючого законодавства.

Щодо обслуговування населення -  ставилось питання  поліпшення транспортного сполучення з Шийківкою, можливості підвезення школярів до Борівської ЗОШ №1 з віддалених  вулиць Борової.

Потребує вдосконалення  робота по вивезенню твердих та рідких побутових відходів.

У зв`язку з підвищенням вартості енергоносіїв у складних умовах працює водоканалізаційне підприємство. Тому виникла нагальна потреба підвищення вартості води. Але, як наголосив на колегії Віталій Кіян, до цього треба підійти зважено і обґрунтовано.

На території селищної ради проживає 8036 чол., із них: 4678 чол. працездатного віку, пенсіонерів - 2247 чол., молоді віком до 18 років - 1111 чоловік (шкільного віку - 670 чол. та 441 дитина дошкільного віку). Ведеться облік даних громадян пільгових категорій: учасників бойових дій - 40 чол., учасників Великої Вітчизняної війни - 173 чол., дітей війни - 711 чол., учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 35 чол., 44 багатодітних сім`ї, 10 матерів-героїнь.

Згідно законодавства нараховуються субсидії, обстежуються матеріально-побутові умови проживання, одинокі престарілі громадяни обслуговуються працівниками терцентру по соціальному обслуговуванню одиноких та престарілих громадян.

Вирішуються питання по зайнятості населення. Рішенням виконавчого комітету затверджено види громадських робіт, з бюджету виділені кошти на їх оплату в сумі 45 тис. грн., але використані вони не в повному обсязі. Середня зарплата  працюючих на громадських роботах нижча від середньорайонної і складає лише 559 грн. Не залучаються  до оплачуваних громадських робіт учнівська та студентська молодь (у вільний від занять час), а також особи з числа зайнятого населення.

На засіданні колегії наголошувалося також  на ряді інших важливих проблем, зокрема, на необхідності оздоровлення дітей  пільгових категорій, по-ліпшенні роботи з боржниками за житлово-комунальні послуги,  відновлення діяльності формування «Зубр» по охороні громадського  порядку у селищі. Йшлося про нагальну потребу  у   створенні об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, вдосконалення роботи з цивільного захисту населення, приведення в належний стан протирадіаційних укриттів, розробки схеми санітарної очистки населених пунктів та ін.

З розглянутого питання  колегія прийняла відповідне рішення.

Про дотримання соціальних гарантій

Заслухавши та обговоривши питання «Про дотримання  в  районі  соціальних  гарантій у сфері праці та  зайнятості  населення», з якого доповів заступник голови РДА Сергій Шутько, колегія відзначила, що питання забезпечення конституційного права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, забезпечення соціальної захищеності як працюючих громадян, так і незайнятого населення визначені пріоритетними в роботі районної державної адміністрації.

Одним  з  головних  напрямів  цієї  роботи  є  вжиття  заходів,  спрямованих  на  підвищення  рівня  заробітної  плати  та усунення заборгованості з  її виплати.

Протягом 2013-2014 років районною державною адміністрацією, управлінням соціального захисту населення РДА проводиться значна робота по погашенню заборгованості на економічно активних підприємствах району. Проте проблемним підприємством, у якого періодично виникає заборгованість із виплати заробітної плати залишається філія «Борівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». Невирішеним залишається питання по встановленню правонаступника та передачі йому цілісного майнового комплексу  комунального підприємства охорони здоров’я «Центральна районна аптека № 126». Тому згідно статистичних даних станом на 01.11.2014 року заборгованість із виплати заробітної плати по району становить 42,0  тис.грн.

Управлінням соціального захисту населення районної державної адмі-ністрації постійно проводиться вивчення стану дотримання трудового законодавства в частині оплати праці підприємствами, організаціями та установами району. За його результатами  вносяться пропозиції керівникам підприємств щодо усунення виявлених порушень .

Внаслідок вжитих заходів номінальна серед-ньомісячна заробітна плата зросла  на  1,8 % проти  аналогічного  періоду 2013 року і  становить 2361,7 грн. та у 1,9 рази вища за законодавчо встановлену мінімальну заробітну плату.

Незначне підвищення заробітної плати відбулося майже в усіх галузях економіки району. Най-більше отримують працівники промисловості – 2963,1 грн. Підвищилася зарплата в сільськогосподарській галузі. Середній рівень по галузі станом на 1 листопада 2014 року склав 2695,0 грн., що на 206,7 грн. або на 8,3 % більше проти відповідного періоду минулого року.

Разом з тим підвищенню рівня заробітної плати перешкоджає той факт, що на ряді суб’єктів господарювання застосовується режим неповної зайнятості. Значний її відсоток  належить сферам культури, охорони здоров’я, торгівлі та державним установам.

Ситуація на ринку праці залишається складною. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття станом на 01.11.2014 року по Борівському району  складає 4,13 %. Даний показник нижчий від рівня безробіття за відповідний період минулого року на 0,18 % проте на 2,69 % більший ніж в цілому по області.

Збереження та створення робочих місць є одним  із основних напрямів реалізації Програми зайнятості населення Борівського району. Завдання Програми зайнятості для району на 2014 рік становить 260 робочих місць.

Для організації підприємницької діяльності по району протягом січня-жовтня поточного  року було виплачено одноразову допомогу по безробіттю 22 особам, що складає 88,0% до завдання  2014 року.

Проводиться певна робота для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Протягом січня-жовтня 2014 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 7 осіб даної категорії. В результаті проведеної роботи працевлаштовано 5 осіб з інвалідністю або 71,4 %. Одна особа з даної категорії громадян брала участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Професійне навчання пройшли 2 особи з інвалідністю.

З розглянутого питання колегія прийняла рішення, спрямоване  на забезпечення реалізації  державних  соціальних  гарантій  у  сфері  праці  та  зайнятості,  підвищення  рівня  соціальної  захищеності,  стабілізації  стану  у  сфері  зайнятості  населення,  усунення  існуючих  недоліків.

Підготувала  Любов Мухіна.