Официально

Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю 2012

Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю

insppr– Шановна Олено Миколаївно! Розкажіть, будь ласка, які першочергові завдання покладено на Держпраці і її територіальні органи на місцях і як здійснюється державний нагляд та контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями законодавства про працю?

– Першочергові завдання в роботі Держпраці та її територіальних органів визначено Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року.

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість, соціальне страхування здійснюється шляхом проведення перевірок підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі виявлення порушень державні інспектори праці видають в установленому порядку обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень, складають протоколи про адміністративні правопорушення, вносять пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень тощо.

Особливу увагу інспектори праці зосереджують, перш за все, на заборгованості по виплаті заробітної плати. Територіальною державною інспекцією з питань праці у Харківській області всі підприємства - боржники охоплюються перевірками.

– Розкажіть, будь ласка, про заходи впливу на ке-рівників підприємств, де є борги із заробітної плати.

– За 10 місяців поточного року державними інспекторами праці було проведено 306 перевірок на 159 підприємствах-боржниках з виплати заробітної плати.

За результатами перевірок підприємств-боржників державними інспекторами праці складено та передано до суду 116 протоколів про адміністративні правопорушення, а також винесено 81 постанову за невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці України.

Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 197 посадових осіб підприємств-боржників. Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій становить 107 тис. гривень.

Власникам підприємств внесено 126 подань щодо притягнення керівників підприємств-боржників до дисциплінарної відповідальності або вирішення питання стосовно доцільності перебування керівника на посаді. З початку року з 5-ма керівниками підприємств-боржників розірвано контракти.

При наявності ознак злочину, що кваліфікується ст. 175 ККУ (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) 126 матеріалів перевірок підприємств-боржників передано до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення порушників трудового законодавства до кримінальної відповідальності, за якими порушено 23 кримінальні справи.

На вимоги державних інспекторів праці підприємства-боржники погасили 79 млн. грн. заборгованої заробітної плати, тобто підприємства повністю чи частково розрахувалися з 32 тисячами працівників.

Забезпечено донарахування та виплату компенсації громадянам втрати частини доходів на суму 204 тис. грн. та виконання чинного законодавства щодо проведення індексації у зв’язку із зростанням індексу споживчих цін на суму 42 тис. грн.

Проте інспектори мають не лише інспектувати та штрафувати, а й проводити ро-з’яснювальну роботу. Саме тому на особистому прийомі в інспекції за 10 місяців поточного року побували та отримали необхідні консультації і роз’яснення понад 1400 громадян, в ЗМІ опубліковано 45 виступів, взято участь у роботі в понад 140 семінарах та нарадах з питань трудового законодавства.

– Проблема виплати заробітної плати має ще один “тіньовий” бік – виплату заробленого не в повному розмірі, “в конверті”. З якими ризиками стикаються працівники, які погоджуються на незадекларовану працю?

– Кожен, хто наймається на роботу, має пам’ятати, що неоформлений трудовий договір є не лише грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягне за собою низку проблем для самого працівника. Це, зокрема:

- відмова у виплаті належної заробітної плати через виникнення конфлікту з роботодавцем;

- відмова в оплаті щорічної відпустки або компенсації за неї;

- неможливість отримання повної або часткової компенсації за лікарняним листком;

втрата права на соціальне забезпечення у разі безро-біття, народження дитини, тощо;

- низька пенсія через те, що пенсійні відрахування були здійснені не в повному обсязі; позбавлення соціального захисту в разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Разом з тим, у разі використання незадекларованої праці роботодавець несе адміністративну і кримінальну відповідальність.

- Наскільки доцільно розпочинати боротьбу з «конвертами» адміністративними методами?

- Сьогодні наша позиція така: перш, ніж щось робити, необхідно провести ро-з’яснювальну роботу. Ми спілкуємося з працівниками, роботодавцями, даємо роз’яснення в засобах масової інформації, що конкурентні умови повинні бути рівними. А у нас зараз у одних люди отримують чисту зарплату - на неї йдуть всі нарахування і роботодавці несуть навантаження (при цьому вони забезпечують соціальні гарантії для співробітників), а інші виплачують тільки «нетто» та, відповідно, навантаження не несуть. А штраф в 510 гривень сьогодні нікого не лякає: роботодавець платить цей штраф і продовжує діяти, як раніше.

Однією з найбільших проблем нині є незадекларована праця. Мають місце численні випадки виявлення робітників, які докладали працю рук своїх у різних сферах економіки, не оформлюючи з роботодавцем офіційного договору. Нині мінімальний штраф за таке порушення - 510 гривень, максимальний — 1700 гривень. В той час, як, наприклад, у Словаччині - майже - 2 млн., в Росії - 136 тисяч, у Польщі - 83 тисячі  грн. До Верховної Ради подано три нових законопроекти щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Ними пропонується збільшити суму штрафу в Україні до 34 тисяч гривень.

 – Хотілося б ще з’ясувати, куди слід звернутися працівникові, якщо він вважає, що його звільнено незаконно? Який порядок поновлення на роботі в такому разі?

– Що стосується порядку поновлення на роботі, то цей механізм визначений ХV главою КЗпП. Така функція здійснюється комісіями по трудових спорах і судами. Згідно зі ст. 232 трудові спори щодо поновлення працівників на роботі незалежно від підстав звільнення роз-глядаються безпосередньо судами. Таким чином, якщо працівник вважає, що його звільнено без законних підстав, він повинен невідкладно звернутися з позовною заявою про поновлення на роботі до місцевого суду.

Строки звернення до судів за вирішенням трудових спорів визначені                         ст. 233 КЗпП. У справах про звільнення працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

Хочу зазначити: якщо працівник вважає, що його права як людини праці порушено, він може звернутися до нас – Територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області. Це оптимальний шлях отримати кваліфікований висновок спеціалістів у сфері законодавства про працю.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника, ухвалене судом, підлягає негайному виконанню.

– Підсумовуючи, щоб Ви порадили працюючим громадянам і тим, хто лише планує найнятися на роботу, аби їхні права не порушувались?

– Найефективнішим захистом громадян є їхня правова обізнаність.

Якщо працівники вважають, що на підприємстві порушується трудове законодавство, вони можуть звертатись до нашої інспекції. Можна писати за адресою: Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під’їзд, 6 поверх, Територіальна державна інспекція з питань праці у Харківській області або телефонувати за тел. 715-78-36, 715-78-39, 705-13-19, 705-53-38.