Советы юриста

Підстави виникнення обов’язку у повнолітніх дітей по утриманню батьків

 

Підстави виникнення обов’язку у повнолітніх дітей по утриманню батьків

Згідно статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов’язок утримувати матір, батька у дочки, сина щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.
Обов’язок у повнолітніх дочки, сина виникає незалежно від того, чи перебували батьки у шлюбі між собою. У повнолітніх дочки, сина обов’язок по утриманню виникає щодо кожного з батьків, матері й батька, окремо.

Обов’язок повнолітніх дітей по утриманню своїх батьків виникає на підставі складу юридичних фактів:
1) Походження дитини від матері, батька (кровне споріднення) або наявність між ними інших юридично значущих зв’язків ( усиновлення, факт біопоходження);
2) Непрацездатність матері, батька;
3) Потреба матері, батька в матеріальній допомозі.
Зобов’язання повнолітніх дітей по утриманню батьків не виникає у разі відсутності хоча б однієї із вказаних обставин.
Повнолітні дочка, син зобов’язані надати утримання батькам незалежно від власного статку. Обов’язок дітей не пов’язується з їх працездатністю і можливістю надавати батькам матеріальну допомогу.
Аліменти на утримання батьків можуть бути стягнені в судовому порядку. З вимогою про стягнення аліментів до суду може звернутися матір, батько або їхні законні представники. Відповідно до ч. 2 ст. 172 СК України повнолітні дочка, син вправі діяти в інтересах непрацездатних батьків як їхні законні представники, без спеціальних на те повноважень. Тому, позов про стягнення аліментів з повнолітніх дочки, сина може бути заявлений в інтересах матері, батька іншою їхньою дитиною, з якою вони, наприклад, проживають і яка піклується про них.
Обов’язок повнолітніх дочки, сина по утриманню батьків припиняється у випадку:
а) Поновлення працездатності матері, батька;
б) Припинення потреби матері, батька в матеріальній допомозі.
Світлана Алєксєєнко.
Начальник Борівського районного управління юстиції.