Закон и мы

Державна охорона сім’ї 2012

Державна охорона сім'ї

Держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім'ї, створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини. бере під свою охорону кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського піклування.
Ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституцією України Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років Сімейні відносини регулюються цим Сімейним Кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю договором) між їх учасниками Сімейні відносини регулюються лише у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства. Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права на таємницю особистого життя їх часників, у їхнього права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя. Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі,політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками. Жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім'ї. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини Сімейнівідносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності,відповідно до моральних
засад суспільства.
Лідія ВАСИЛЬЄВА.
Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.