Закон и мы

Основні напрями реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 -2015 роки

Основні напрями реалізації  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції  на 2011 -2015 роки

  Прийнято Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», який набрав чинності 1 липня 2011 року, а також Указом Президента від 21 жовтня 2011 року №1001 затверджено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки .Главою держави на найближчі 5 років визначено основні стратегічні напрями державної політики в антикорупційний сфері. Для реалізації Національної антикорупційної стратегії постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 затверджено Державну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки. Передбачається, що реалізація визначених Державною програмою завдань дозволить:

продовжити реформування антикорупційного законодавства відповідно до міжнародних стандартів;

створити умови для ефективного застосування антикорупційного законодавства органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

створити ефективну систему протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;

забезпечити відкритість та поінформованість громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

сформувати у суспільстві нетерпиме, негативне ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

посилити взаємодію об'єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечити підтримку громадянським суспільством

До кінця 2012 року планується виробити пропозиції щодо спрощення процедури реєстрації та припинення юридичних осіб, скасування реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, зменшення кількості перевірок суб’єктів господарювання з боку податкових та інших контролюючих державних органів. антикорупційних заходів, що здійснюються державою. Важливим напрямом протидії корупції, якому запропоновано приділити значну увагу у 2012 році, є забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. це системне вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного добору кандидатів (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів в їхній діяльності, що мають базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові стандарти в цій сфері.

Лідія ВАСИЛЬЄВА.

Провідний спеціаліст  Борівського РУЮ.