Официально

Бережіть земельні ресурси!

Бережіть земельні ресурси!

Зміни форм власності на землю створили передумови утворення великої кількості сільськогосподарських підприємств, а також одноосібних землекористувачів та землевласників.

Відповідно до Закону України «Про охорону земель» власники і землекористувачі, в тому числі, орендарі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов’язані дотримуватися вимог земельного законодавства України. Підвищувати родючість ґрунтів, здійснювати заходи, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу.

 

Реформування земельних відносин в районі значною мірою вплинули на розміри та сталість землекористувань сільськогосподарських підприємств, в результаті порушено і знищено сівозміни. Нераціональне і неефективне використання землі, недотримання заходів щодо охорони земель, скорочення робіт по меліорації, культурно-технічним заходам, порушення системи землеробства привели до зниження родючості ґрунтів.

Крім того, є землі, які потребують особливого режиму і умов використання. Це водоохоронні зони і прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони, охоронні зони вздовж автодоріг і залізниць, трубопроводів, ліній електромереж.

На жаль, не всі землевласники та землекористувачі забезпечують захист земель і належне їх використання.

Одним із механізмів врегулювання цих проблем є розробка проектів землеустрою, які забезпечують  еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь землекористування.     

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження родючості ґрунтів» з 1 січня 2012 року  передбачено адміністративну відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від  трьохсот  до  п'ятисот  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян за використання земельних ділянок сільськогосподарського  призначення площею більше 100 га без розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.   

Шановні землевласники та землекористувачі, давайте з повагою,  не погіршуючи екологічну ситуацію і природні якості, ставитися до землі –національного багатства нашої країни!

О.Є.Гавран.                                                                   

Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель

Борівського району Харківської області.