Авторское, Официально

Положення про порядок надання платних послуг населенню Борівською ДЮСШ після закінчення навчально-тренувальних занять

І.Загальні положення

1.1.Положення про порядок надання платних послуг населенню (далі – Положення) регулює організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з наданням платних послуг, передачею в оренду спортивного обладнання та інвентарю, спортивних майданчиків, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Борівського району Харківської області.

1.2.Положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності”, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, Постанови Кабінету Міністрів   від 14 квітня 2009 р. N 356  „Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися закладами фізичної   культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N 846 ( 846-2011-п ) від 10.08.2011 ) з метою залучення більшої кількості  населення та створення сприятливих умов до занять фізичною культурою та спортом.

1.3.Учасниками процесу є  населення, яке в добровільному порядку дає згоду на оплату за користування та оренду мате-ріально-технічної бази,  спортивного обладнання та інвентарю Борівської ДЮСШ.

1.4. Заняття в тренажерному залі дозволяються під керівництвом тренера – викладача, або особисто під особисту відповідальність. В окремих випадках надається дозвіл до занять молоді з 13 років в присутності батьків, або письмового дозволу та за наявності медичної довідки.

1.5.Заняття в спортивно-оздоровчих групах (фітнесу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, бадмінтону, футболу, великого тенісу, ОФП ) дозволяються під керівництвом тренера – викладача, або особисто під особисту відповідальність, або обраної з групи особи. В окремих випадках надається дозвіл до занять молоді з 14 років в присутності батьків за письмовим дозволом та за наявності медичної довідки.

1.6 . Займатися безкоштовно у вечірній час мають право :

- молодь до 18 років  з малозабезпечених сімей, яка не є учнями ЗОШ;

- сироти;

- інваліди після надання довідки, або підтверджуючого документу.

1.7 . Групи або окремі особи, які займаються в платних групах, зобов’язані дотримуватися техніки безпеки при відвідуванні занять.

1.8. При першому відвідуванні спортивної бази Борівської ДЮСШ особа ознайомлюється  з правилами поведінки та розписується в журналі з техніки безпеки і сама несе відповідальність за недопущення особисто собі та іншим учасникам оздоровчого процесу травм. Адміністрація закладу за отримання травм відповідальності не несе.

1.9. Для проведення масових заходів культури, офіційних змагань з танців, з’їздів, зібрань та інших загальних зборів спортивна база Борівської ДЮСШ надається в оренду згідно чинного законодавства України.

ІІ. Організація надання

платних послуг

2.1. „Наглядова рада”, створена як громадська організація при Борівській ДЮСШ по наданню „Платних послуг”  населенню, має право на контроль за організацією надання платних послуг та за використання коштів. На загальних зборах „Наглядової ради”  обирається голова наглядової ради та рахунковий комітет. „Наглядова рада” може самостійно встановлювати винагороди тренерам – викладачам за проведену роботу під час  надання платних послуг із фонду добровільних внесків.

2.2.Борівська ДЮСШ надає юридичним та фізичним особам безоплатну, доступну та достовірну інформацію щодо надання платних послуг, яка включає відомості про місцезнаходження та режим роботи закладу, перелік платних послуг, які надаються закладом, порядок їх надання, способи та розміри оплати за ці послуги.

2.3 Платні послуги надаються Борівською ДЮСШ громадянам, колективам, юридичним та фізичним особам  у будні дні за окремим  графіком з 18.00 до 21.00 год. згідно п.2.4. в вихідні та святкові дні за окремим графіком.

2.4. Види платних послуг :

- заняття в тренажерному залі;

- заняття в ігровому залі ігровими видами спорту (міні-футбол, волейбол, баскетбол);

- ігри в бадмінтон;

- ігри в настільний теніс;

- заняття у спортивному залі (фітнесом, аеробікою, ЗФП);

- заняття на майданчику з синтетичним покриттям (міні-футбол, великий теніс);

- надання спортивного майна (будівель, спортивних майданчиків), спортивного обладнання та інвентарю.

ІІІ. Порядок

встановлення

розміру плати

за платні послуги

3.1.Розмір плати за кожний вид платної послуги за використання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району, визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних безпосередньо з наданням відповідної платної послуги.

3.2. До складу витрат на надання платних послуг належать :

- господарські витрати;

- матеріальні витрати;

- інші витрати.

3.2.1.Господарські витрати.

До господарських витрат при наданні платних послуг належать частково витрати на оренду та експлуатацію приміщень, оплату комунальних послуг   та   енергоносіїв   (теплопостачання,   водопостачання, водовідведення, електроенергію, природний газ тощо). До складу господарських витрат можуть зараховуватись витрати на поточний  ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання та інвентарю (включаючи ремонт м’якого спортивного інвентарю та спецодягу), проведення санітарно-гігієнічних заходів та охорону, прання білизни.

Вартість господарських витрат обчислюється прямим розрахунком, виходячи із встановлених законодавством ставок орендної плати за використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, фактичного часу (тривалості)   надання   послуг, площ, що використовуються для проведення індивідуальних та групових занять, спортивних заходів,  а також інших потреб осіб, яким надаються послуги, затверджених норм та нормативів витрат, діючих цін і тарифів, обсягів спожитих комунальних послуг та енергоносіїв.

В окремих випадках,   коли   здійснити   прямий   розрахунок неможливо, вартість господарських витрат визначається, виходячи із середніх фактичних витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, на один захід, одиницю часу, площі, послуги, що склалися у закладі за минулий звітний період.

3.2.2. Матеріальні витрати.

Складовими матеріальних витрат є вартість малоцінних   та швидкозношуваних предметів і матеріалів  дипломів, грамот, медалей, спортивного обладнання та інвентарю (в тому числі м’якого інвентарю), комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання,   матеріалів, які використовуються безпосередньо для надання платних послуг.

3.2.3. Інші витрати

Вартість інших витрат розраховується прямим розрахунком з розшифровкою витрат на конкретну послугу або виходячи з фактичних витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, що склалися у закладі за минулий звітний період.

Одноразові винагороди тренерів-викладачів.

3.3. При   визначенні   ціни   платних   послуг прибуток не планується.

3.4.Перелік платних послуг, які надаються Борівською ДЮСШ,:

І.У сфері культурно-освітньої діяльності :

1 Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, спектаклів, інших постановок, концертів-презентацій, фестивалів, тощо на території замовника-2 год. Згідно орендної плати за 1 кв.м.

ІІ. У сфері побутових послуг:

1.Надходження від продажу квитків за відвідування святкових та тематичних заходів:

для дорослих: 1 відвідування - 15 грн.з 1 особи, для дітей -10, 00 грн.

ІІІ. Фізкультурно оздоровчий комплекс:

1.Користування тренажерним залом:       1 особа 1 година       -10,00  грн.;

2.Користування фітнес залом:1 особа 1 година -10, 00 грн.;

3.Користування ігровим залом:     1 особа 3 години -    10,00   грн.;

4.Користування обладнанням для гри в настільний теніс:1 особа 1 година-10,00 грн.;

5.Користування обладнанням  для гри в бадмінтон:1 особа 1 година- 10,00 грн;

6.Користування майданчиком з синтетичним покриттям для гри в міні-футбол: 1 особа 1 година -  5,00 грн.;

7.Користування майданчиком з синтетичним покриттям для гри в великий теніс:1 особа 1 година        -15,00 грн.;

8.Абонемент відвідування при триразовому відвідуванні на тиждень: 1 особа -100,0 грн за місяць;

9.Абонемент відвідування при дворазовому відвідуванні на тиждень:1 особа - 60,00 грн. за місяць;

10.Користування душем:1 відвідуван.1 особа     10,00   грн;

  1. Користування туристським спорядженням-1 особа 1 доба:

- намет - 10 грн.

- спальний мішок - 5 грн;

- коврик туристський- 5 грн;

- казан туристський - 5 грн;

- рюкзак туристський - 5 грн;

V.Користування спортивним інвентарем (1 година):

- тенісні ракетки- 5 грн за пару;

- ракетки для гри в бадмінтон- 5 грн за пару;

- ракетки для гри у великий теніс - 5 грн. за пару;

- м’ячі (футбольні, волейбольні, баскетбольні)- 1 шт. - 5 грн;

- манішки- 5 грн за комплект.

  1. Планування та використання коштів, отриманих від надання платних послуг

4.1. Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються на відшкодування часткових витрат, пов’язаних з їх організацією, поповнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та частковий ремонт спортивних будівель та спортивного обладнання.

4.2. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний  рахунок Борівської ДЮСШ, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України Борівського району Харківської області відповідно до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221 (z0976-02), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264 (у редакції наказу Державного казначейства   України   від   08.05.2008   N   152)  ( z0504-08 ), за відповідними кодами бюджетної класифікації.

4.3. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг,   ведення   обліку та складання звітності здійснюються призначеною директором Борівської ДЮСШ з числа штатних робітників.

4.4. Після закінчення кварталу відповідальна особа надає  звіт на загальних зборах „Наглядової ради” про обсяги коштів, отриманих за надання платних послуг.

4.5. Ціни платних послуг затверджуються рішенням  Борівської районної ради  депутатів, оплата стягується згідно з П. 3.4 даного Положення.

4.6.Кошти, що надходять від споживачів, перераховуються на розрахунковий рахунок Борівської ДЮСШ.

4.7. Оплата за додаткові платні послуги може здійснюватися:

а) у готівковій формі з використанням квитанцій або прибуткових ордерів кожним замовником послуг через централізовану бухгалтерію відділу  освіти райдержадміністрації. Фіксація продажу квитка за го-тівкові кошти обліковується в спеціальному журналі, зареєстрованому бухгалтерією відділу освіти Борівської районної державної адміністрації.

Особу для реалізації квитків, абонентів призначає директор Борівської ДЮСШ;

б) за безготівковим розрахунком шляхом безпосереднього перерахування замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок ДЮСШ.

4.8. Дохід від платних додаткових послуг використовується ДЮСШ відповідно до п.п.3.2 та розділу ІV даного Положення .

  1. Контроль та відповідальність за надання платних послуг

5.1. Керівники   закладів   та   їх працівники, які беруть безпосередньо участь у процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за організацію та якість надання платних послуг, а також за використання   та збереження отриманих коштів згідно з чинним законодавством.

5.2. Контроль за організацією та якістю надання платних послуг,   а   також   обґрунтова-ністю   визначення   їх   вартості здійснюється   „Наглядовою радою”.

5.3. Відвідування спортивного залу групою здійснюється за наявності договору між директором закладу і відповідальним за групу - одноразово.

5.4. Заняття проходять відповідно до складеного адміністрацією розкладом під керівництвом тренера - викладача або відповідального, обраного з групи особи.

5.5 . Відвідувачі повинні мати змінне взуття, спортивну форму.

5.6. Перед початком відвідування занять пройти медичний огляд та надати довідку з медичного закладу за бажанням.

5.7. Всі категорії користувачів несуть матеріальну відповідальність за псування майна ДЮСШ. Відвідувачі зобов’язані зберігати майно, яке знаходиться у приміщенні. За втрату або умисне пошкодження матеріального обладнання та інвентаря відвідувачі несуть особисту повну матеріальну відповідальність.

5.8. Особи, які знаходяться у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, до приміщення та спортивних майданчиків не допускаються.

 

Керуюча справами виконавчого апарату(секретаріату) районної ради                                                  Т.Бикова.