Официально

ІНФОРМАЦІЙНі ПОВІДОМЛЕННЯ 25.10.12 (конкурс на право аренди приміщень)

ІНФОРМАЦІЙНі ПОВІДОМЛЕННЯ 25.10.12

Відділ освіти Борівської районної  державної адміністрації оголошує конкурс на право оренди приміщень для здійснення торгівельної діяльності буфетною продукцією, дозволеною санітарними нормами для дітей, які не отримують гарячих обідів.

1.Назва об’єктів оренди та їх місцезнаходження:

1.Нежитлове приміщення, розташоване в  Борівській ЗОШ № 1, площею 17,96 м2

2.Нежитлове приміщення, розташоване в  Богуславській ЗОШ, площею 21,0 м2

3.Нежитлове приміщення, розташоване в  Гороховатській ЗОШ, площею 5,0 м2

4.Нежитлове приміщення, розташоване в  Першотравневій ЗОШ площею 16,0 м2

5.Нежитлове приміщення, розташоване в Підлиманській ЗОШ площею 5,0 м2

6.Нежитлове приміщення, розташоване в Піско-Радьківській ЗОШ, площею 10,0 м2

Балансоутримувач:  відділ освіти Борівської районної  державної адміністрації.

Умова конкурсу на право укладення договорів оренди:

Стартова орендна ставка – 6% за рік від вартості майна, визначеної   суб’єктом оціночної діяльності.

2.Додаткові умови конкурсу на право укладення договору оренди для об’єктів:

1. Своєчасна сплата  орендної плати та експлуатаційних витрат.

2.Ефективність використання об’єкта оренди за призначенням, визначеним договором оренди та зазначення терміну дії договору оренди.

3. Утримання приміщення в належному санітарно-технічному стані.

4.Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм.

5. Збереження/створення нових робочих місць

6.При визначенні переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував най-більшу орендну ставку при інших рівних у мовах.

 3. Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

 -  завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- завірену копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- завірені копії установчих документів;

- завірену копію довідки про реєстрацію особи як платника податків;

- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності у разі їх наявності;

- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від кандидата про те, що до нього не порушено справу про банкрутство.

- проект договору оренди та розрахунок орендної плати;

б) для учасників, які є фізичними особами:

    - копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

     -свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як су-б’єкта підприємницької діяльності;

    -декларацію про доходи фізичної особи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – платника єдиного податку.

    - проект договору оренди та розрахунок орендної плати.

  - копію пас­порта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного но­мера.

4.  Пропозиції - зобов’я­зання щодо виконання умов конкур­су, в тому числі запропонований учас­ником конкурсу розмір орендної пла­ти, термін оренди.

 Пропозиції надаються у  кон­вертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу  та  інші необхідні документи для участі в конкурсі оренди додаються до за­яви учасника.

Кінцевий термін прийняття до­кументів – 14 листопада 2012 року включно.

Конкурс буде проведено в будівлі районної ради, каб. №3 15 листопада 2012 року.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні економіки районної державної адміністрації:

вул. Леніна, 1, контактний тел. 6-16-31,  каб. 37.

Документи приймаються  за адресою:  

смт. Борова, вул. Леніна, 1,каб. 37,

контактний тел. 6-16-31,  .

  Конкурсна комісія.

Відділ освіти Борівської районної  державної адміністрації оголошує конкурс на право оренди приміщення

для розміщення офісу

1.Назва об’єктів оренди та їх місцезнаходження:

Нежитлове приміщення, розташоване в  Борівській ЗОШ № 1, площею 25,0 м2

Балансоутримувач:  відділ освіти Борівської районної  державної адміністрації.

Умова конкурсу на право укладення договорів оренди:

Стартова орендна ставка – 15% за рік від вартості майна, визначеної    суб’єктом оціночної діяльності.

2.Додаткові умови конкурсу на право укладення договору оренди для об’єктів :

1. Своєчасна сплата  орендної плати та експлуатаційних витрат.

2.Ефективність використання об’єкта оренди за призначенням, визначеним договором оренди та зазначення терміну дії договору оренди.

3. Утримання приміщення в належному санітарно-технічному стані.

4.Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм.

5. Збереження/створення нових робочих місць

6.При визначенні переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну ставку при інших рівних у мовах.

 3. Учасникам конкурсу необ-хідно надати до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

 -  завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- завірену копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- завірені копії установчих документів;

- завірену копію довідки про реєстрацію особи як платника податків;

- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;

- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від кандидата про те, що до нього не порушено справу про банкрутство.

- проект договору оренди та розрахунок орендної плати;

б) для учасників, які є фізичними особами:

    - копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

     -свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

    -декларацію про доходи фізичної особи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – платника єдиного податку.

    - проект договору оренди та розрахунок орендної плати.

  - копію пас­порта, копію до-відки про присвоєння ідентифікаційного но­мера.

4.  Пропозиції - зобов’я­зання щодо виконання умов конкур­су, в тому числі запропонований учас­ником конкурсу розмір орендної пла­ти, термін оренди.

 Пропозиції надаються у  кон­вертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу  та  інші необхідні документи для участі в конкурсі оренди додаються до за­яви учасника.

Кінцевий термін прийняття до­кументів – 14 листопада 2012 року включно.

Конкурс буде проведено в будівлі районної ради, каб. №3 15 листопада 2012 року.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні економіки районної державної адміністрації:

вул. Леніна, 1, контактний тел. 6-16-31,  каб. 37.

Документи приймаються  за адресою:  

вул. Леніна, 1,  каб. 37,

контактний тел. 6-16-31.

Конкурсна комісія.