Закон и мы

Навчання з охорони праці — невід’ємна частина обов’язкі роботодавця

Навчання з охорони праці - невід’ємна частина обов’язкі  роботодавця

Аналізуючи  виробничий  травматизм, помічаємо незначне його зменшення  у 2013 році , але в ході проведення перевірок страхувальників спостерігається деяка байдужість керівників до питань охорони праці. У свідомості керівники підприємств податки, витрати на підтримку виробництва відсовують на задній план. Керівники забувають, що вони зобов’язані забезпечити безпеку праці робітникові, а потім усе інше.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про охорону праці» дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. Згідно зі ст. 13 цього ж таки Закону, роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці та в кожному структурному підрозділі безпечні умови праці, організувати службу охорони праці, оформити документи відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Згідно з п. 5.3 „Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.05р. № 15,  роботодавець, члени пос-тійно діючої комісії з охорони праці та посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці.  Також ст. 18 Закону забороняється допуск до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. За порушення законодавства про охорону праці роботодавець та посадові особи несуть безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог до адміністративної, матеріальної або до кри-мінальної відповідальності відповідно до  законодавства.

З метою профілактики нещасних випадків на виробництві Фондом со-ціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за участю управління праці та соціального захисту населення   Борівської    райдержадміністрації  з 23 вересня по 27 вересня 2013 року було ініційовано проведення навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб підприємств, організацій та установ за кошти Фонду. Для цього було сформовано групу учасників навчання з 30 чоловік в смт. Борова. Під час занять лектори навчально-курсового комбінату надали вичерпну інформацію відповідно до  чинного Законодавства України, а саме:  про охорону праці, організацію роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва та вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Набуті під час занять знання допоможуть керівникам підприємств та відповідальним працівникам з охорони праці орга-нізувати профілактичну роботу відповідно до чинного Законодавства України про охорону праці та спрямувати її на запобігання нещасним випадкам на виробництві.

Владислав  ДУБИНСЬКИЙ.

Страховий експерт з охорони праці ВВД ФСНВУ в Ізюмському районі.