Официально

Соціально-економічне становище Борівського району за січень–серпень 2011 року

Соціально-економічне становище Борівського району за січень–серпень 2011 року

ТОВАРНІ РИНКИ

У серпні 2011р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились обсяги споживання палива дизельного на 49,2%, бензину моторного – на 17%.

 

Станом на 1 вересня 2011р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшились залишки бензину моторного у 1,5 раза, палива дизельного – на 12,4%, вугілля кам’яного – на 2,8%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Рослинництво. Станом на 1 вересня п.р. зернові та зернобобові культури в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району обмолочено на площі 14892 га, що складає 75,1% площ, посіяних під урожай 2011р.

З початку жнив одержано 512794 ц зерна у початково оприбуткованій вазі або у 4 рази більше проти відповідної дати минулого року. На збільшення валового збору значно вплинуло зростання продуктивності хлібних ланів: середня урожайність зернових культур у районі становила 34,4 ц з 1 га (на 20,7 ц з 1 га вище минулорічної).

Триває збирання круп`яних культур. На 1 вересня 2011р. проса намолочено 14522 ц (у 4,7 раза більше, ніж на відповідну дату торік),  гречки – 1133 ц (у 2,2 раза більше). Урожайність вищезазначених культур склала відповідно 25,5 ц з 1 га (на 20 ц з 1 га більше) та 13,7 ц з 1 га (на 12,1 ц з 1 га більше).

Площа збору соняшнику  склала 154 га,  валовий збір насіння –   3584 ц, віддача одиниці площі – 23,3 ц (на відповідну дату торік за умови прискореного дозрівання було одержано 33997 ц насіння з 2227 га, при урожайності 15,3 ц з 1 га).

Озимі на зерно і зелений корм під урожай 2011р. посіяні на площі 250 га (на відповідну дату минулого року сівба озимих ще не розпочалася).

Станом на 1 вересня п.р. сільгосппідприємствами (крім малих) виорано на зяб 8084 га, що у 2,7 раза більше, ніж торік.

Тваринництво. За січень–серпень 2011р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби у живій вазі) 480 ц, молока – 27237  ц. Порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса збільшилось на 50,9%,  молока –  на 17,6%.

За січень–серпень 2011р. порівняно з аналогічним періодом 2010р. вирощування худоби у цій категорії господарств зросло  на 20,2% і склало  1645 ц, у т.ч. великої рогатої худоби – на 18,9%  (1337 ц), свиней –  на 26,1% (308 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі у поточному році збільшились на 20,5% і склали 364 г, свиней –  на   68,8% (162 г).

Продуктивність корів зросла на 279 кг, або на 9,4%, і становила   3243 кг молока.

На початок вересня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах  налічувалось 2167 голів великої рогатої худоби (з них 840 голів корів),     611 голів свиней. Порівняно до 1 вересня 2010р. чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 68 голів (на 3,2%), корів – залишилась на  минулорічному  рівні; свиней –  зменшилась на 371 голову (на 37,8%).

Станом на 1 вересня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 28,7 тис.ц кормових одиниць, що на 78,3% більше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 15,8 ц корм.од (на 86% більше).

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–серпень 2011р. сільськогосподарськими підприємствами Борівського району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби (у живій вазі) – 138 т, молока та молочних продуктів – 1940 т, зернових та зернобобових культур – 15376 т, насіння соняшнику – 4543 т, сої – 75 т, ріпаку – 200 т. Порівняно до січня–серпня 2010р. збільшились обсяги продажу сої у 6,8 раза, зернових – у 2,5 раза, худоби – на 35,3%, молока – на 3,1%. Разом з тим, обсяги реалізації насіння соняшнику зменшились на 23,2%.

Середні ціни реалізації насіння соняшнику у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 55,1% і склали 3753 грн. за т, зернових культур – на 34,9% (1351,1 грн. за т), сої – на 29,6% (3064 грн. за т), молока – на 17,5% (2928,6 грн. за т), худоби – на 8,9% (10752,9 грн. за т).

У структурі реалізації аграрної продукції за каналами збуту питома вага комерційних структур становила 86,3%, переробних підприємств – 12,7%, продажу пайовикам – 0,8%, населенню – 0,2%.

ТРАНСПОРТ

Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів підприємців–фізичних осіб) склав        5,9 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень зменшились на 34,9%. Вантажообіг склав         1154,1 тис.ткм, що на 31,6% менше, ніж за січень–серпень 2010 року. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів малих суб’єктів підприємницької діяльності–фізичних осіб) склали 87,3 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 6245,0 тис.пас.км. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги пасажирських перевезень зменшилися на 5,1%, обсяги пасажирообороту – на 1,5%. Середня дальність перевезення   1 пасажира становить 71,5 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують лише підприємства–юридичні особи.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За січень–липень 2011р. по підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 3040,4 тис.грн. і збільшився на 54,1% в порівнянні з попереднім роком (у фактичних цінах).

Населенню реалізовано послуг на  2089,9 тис.грн., що складає 68,7% до загального обсягу.

Доходи населення

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій Борівського району за місяць зменшилась на 9,2% і на 1 серпня 2011р. становила 211,3 тис. грн. або 0,2% від загального показника по області.

За січень–липень 2011р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 548 сімей, з них у міських поселеннях – 368 сімей (67,2%). Призначені субсидії на суму 115558 грн. 543 сім’ям, що становило 99,1% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.

Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у липні по району склала 14,8 грн.

У липні 309 сімей отримали державну допомогу у вигляді субсидій.

За січень–липень 2011р. сім’ї отримали субсидії на суму         2538303 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 1561550 грн. (61,5%).

Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець липня склала 410252 грн.

За січень–липень 2011р. до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива звернулися 147 сімей, з них        117 сімей проживають у сільській місцевості.

Призначено субсидій 143 сім’ям (97,3%) на загальну суму 114443 грн.

Середній розмір призначених населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива однією сім’єю по району за липень становила 801,3 грн.

Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за січень–липень в районі отримали 32 сім’ї на загальну суму 25497 грн.

Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець липня склала 89462 грн.

Рівень сплати населенням району житлово-комунальних послуг з початку року склав 115,8%, проти 104,4% по області. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП у % до суми заборгованості на початок звітного року по району склав 58,0%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у липні 2011р. порівняно з червнем на 4,4%, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,5 місяця.

Ринок праці

За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 серпня 2011р. перебувало             679 безробітних, що на 43,6% більше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць зменшився на 0,4 в.п. і на 1 серпня 2011р. становив 6,6%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 серпня 2011р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало 17790 осіб. Упродовж січня–липня 2011р. чисельність населення зменшилася на 56 осіб, що в розрахунку на 1000 населення складало        5,4 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 121 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 65 осіб.

Порівняно з січнем–липнем 2010р., обсяг природного скорочення збільшився на 50 осіб, або з 6,7 до 11,7 осіб на 1000 населення.

За січень–липень 2011р. відмічалось зменшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 83 особи, що на 44 особи (на 34,6%) менше, ніж за січень–липень 2010р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–липнем 2010р., зменшився з 12,1 до 8,0 осіб на 1000 населення.

У січні–липні 2011р. в районі померло 204 особи, у тому числі           2 дитини у віці до 1 року. Порівняно з січнем–липнем 2010р. кількість померлих в районі збільшилась на 6 осіб (на 3,0%), рівень смертності збільшився з 18,8 до 19,7 померлих на 1000 населення.

За січень–липень 2011р. було зареєстровано 40 шлюбів, що на           4 шлюби (на 11,1 %) більше, ніж за січень–липень 2010р. Інтенсивність укладання шлюбів збільшилась, порівняно з січнем–липнем 2010р., з 3,4 до 3,9 одиниць на 1000 населення.

У січні–липні 2011р. в районі зареєстровано 9 розлучень, показник розлучень складав 0,9 одиниць на 1000 населення.

За січень–липень 2011р. у район прибуло 203 особи, вибуло 138 осіб, сальдо міграції було додатним – 65 осіб. У порівнянні з січнем–липнем 2010р., кількість прибулих збільшилась на 1 особу (на 0,5%),а вибулих зменшилась на 41 особу (на 22,9%).

О.Г. МАМОНТОВА.

В.о. начальника Головного

управління статистики 

Один комментарий на “Соціально-економічне становище Борівського району за січень–серпень 2011 року

  1. Соціально-економічний занепад — так буде вірніше.

Комментарии закрыты.