Общество

До уваги багатодітних сімей (вересень 2012 р.)

До уваги багатодітних сімей

До статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» внесено зміни. Верховна Рада України постановила абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції: «багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

            До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років».

         Згідно з  п.2 Закону України «Про внесення зміни до ст.1 Закону України «Про охорону дитинства» з 1 січня 2012 року набрала чинності норма щодо включення до складу багатодітної сім`ї дітей, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

        Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року  №319 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2012 р. №209» внесено зміни до порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багато-дітної сім’ї, затвердженому зазначеною постановою.

1.Посвідчення видаються відділом у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації одному з батьків за місцем його реєстрації протягом десяти днів після подання таких документів:

-заяви батька або матері про видачу посвідчень;

-копії свідоцтв про наро-дження дітей;

-копії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

-копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

-довідка про склад сім’ї (форма №3);

-фотокартки (батьків та дітей) розміром 30х40 міліметрів;

-довідки із   загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

-довідки структурного підрозділу виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою).

2.Для подовження строку дії посвідчень до відділу у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації подаються довідка про склад сім’ї (форма №3), копії свідоцтв про народження дітей та/ або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).

Відповідно до зазначеного Порядку строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім`ї.

Дані посвідчення дають право користуватися такими пільгами для багатодітних сімей (згідно з ч.3 ст.13 закону «Про охорону дитинства»):

1)багатодітним сім`ям надається 50% знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім`ї, який постійно проживає в житловому приміщенні та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю);

2) 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;

3)  50% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4)    позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонплата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

            Дані пільги за користування житлом, комунальними послугами та вартості палива надаються багато-дітним сім`ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей (згідно ч.4 ст.13 закону «Про охорону дитинства»):

1)безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів;

2)щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров`я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3)першочергове обслуговування в лікувально-про-філактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4)безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5)безоплатне отримання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (згідно з  ч.10 ст.19 Закону «Про охорону дитинства»).

            За додатковою інформацією звертатись до відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації за адресою: вул. Ле-ніна 1, кім. 46, тел. 6-19-95. 

 Наталія ГРАБАР.

Начальник відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації.