Образование

Відкриття консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

Відкриття консультативного центру для батьків  або  осіб, які їх замінюють, і  дітей, які виховуються в умовах сім’ї

З 1 вересня 2011 року на базі Борівського дошкільного навчального закладу №3 «Золота рибка» відкрито Консультативний центр  для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від  2 місяців до 6 (7) років, які виховуються в умовах сім’ї.

 Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку  дітей дошкільного віку.

 

Консультативний центр створено з метою забезпечення єдиних вимог і  наступності сімейного і суспільного виховання та надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  підтримки різнобічного розвитку  дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

Головними  завданнями  Консультативного центру є :

 - надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та
навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- сприяння   соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- забезпечення взаємодії між  дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної  підтримки дітей і батьків.

У Консультативному центрі буде організовано проведення  лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють, заочне консультування через листування або в телефонному режимі. 

 Консультативний центр буде здійснювати  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:

            - соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

            -  вікових, психофізіологічних  особливості  дітей;

-  психологічної готовності до навчання у школі;

            - профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

            - організації ігрової діяльності;     

            - організації харчування дітей вдома;

            - створення  умов для за загартування і оздоровлення;

- соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.

 Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми  в Консультативному центрі буде проводитись підгрупами та індивідуально.

 Організовувати психолого-педагогічну допомогу батькам або особам, які їх замінюють,  будуть  кваліфіковані спеціалісти Консультаційного центру: вихователі, практичний психолог, логопед, медичний працівник та  інші фахівці.

Безпосереднє  керівництво Консультативним центром здійснює завідуюча Борівським дошкільним навчальним закладом №3 Придатько Ніна Григорівна.

Усіх батьків запрошуємо до плідної співпраці!

За довідками щодо діяльності Консультативного центру   звертайтесь за телефонами: 6-14-91 та 6-10-34.

                                                              Надія Дерман, методист відділу освіти

                                                         Борівської районної державної адміністрації