Официально

Звернення до керівників підприємств, приватних підприємців, роботодавців Борівщини

Звернення

до  керівників підприємств,  приватних підприємців, роботодавців Борівщини

з приводу прийняття Верховною Радою України  змін до Закону України

"Про охорону праці"

 

     2 червня 2011 року Верховна Рада України прийняла Постанову за № 3458-VI, якою внесено зміни до  статей 19 та 43 Закону України «Про охорону праці», які вступили в дію 06.07.2011 року. Зміни, які відбулися, наведені в порівняльній таблиці нижче:

Стаття 19. Фінансування охорони праці - частина третя

Стара редакція    

«Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції».

Нова редакція

     «Для підприємств,  незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно  до законодавства використовують  найману працю,  витрати на охорону праці становлять не менше 0,5  відсотка від фонду оплати праці за попередній рік».

Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до

законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників

Стара редакція    

   «За порушення законодавства про охорону праці,  невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи,  які відповідно до  законодавства використовують  найману  працю, притягаються  органами державного нагляду  за  охороною  праці   до   сплати   штрафу  у  порядку, встановленому законом.

    Максимальний розмір штрафу не може перевищувати  п'яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної  чи  фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

     Несплата юридичними  чи фізичними особами,  які відповідно до законодавства використовують найману працю,  штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.

     Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за  порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці  здійснюється відповідно  до  Кодексу  України  про адміністративні правопорушення.  Особи, на яких  накладено штраф,  вносять його в касу підприємства за місцем роботи.

     Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено  в  місячний строк у судовому порядку.

     Кошти від  застосування  штрафних  санкцій  до  юридичних  чи фізичних осіб,  які  відповідно  до  законодавства  використовують найману  працю,  посадових  осіб  і  працівників,  визначених цією

статтею, зараховуються до Державного бюджету України»

Нова редакція    

«За порушення законодавства про охорону праці та  невиконання приписів  (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду  за охороною праці  юридичні  та  фізичні  особи,  які відповідно   до   законодавства   використовують   найману  працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку,  встановленому законом. Сплата штрафу не звільняє  юридичну  або  фізичну  особу,  яка  відповідно   до законодавства  використовує найману працю,  від усунення виявлених порушень у визначені строки.

    Максимальний розмір  штрафу не може перевищувати   п'яти відсотків  середньомісячного  фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи,  яка відповідно до  законодавства використовує найману працю.

     За порушення   вимог,   передбачених   частинами   третьою  і четвертою статті 19 цього Закону,  юридична чи фізична особа,  яка відповідно  до  законодавства використовує найману працю,  сплачує штраф із розрахунку 25 відсотків  від  різниці  між  розрахунковою

мінімальною  сумою  витрат  на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.

     Несплата або неповна сплата юридичними чи фізичними  особами, які  відповідно  до  законодавства  використовують  найману працю, штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену  суму  штрафу (його - частини) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України,  що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення.

     Кошти від  застосування  штрафних  санкцій  до юридичних  чи фізичних осіб,  які  відповідно  до  законодавства  використовують найману  працю,  посадових  осіб  і  працівників,  визначених цією

статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

     Притягнення до відповідальності посадових осіб і  працівників за  порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці   здійснюється  відповідно   до   Кодексу    України    про адміністративні правопорушення».

Відділення ВД ФСНВУ у Ізюмському районі та Управління праці та соціального захисту населення Борівської РДА, на  які згідно вимог Закону України “Про охорону праці”,  відповідно до ст. 18, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”,  положення “Про управління праці та соціального захисту населення” покладено здійснення державного контролю за охороною праці в смт. Борова, звертаємося до всіх роботодавців смт. Борова з вимогою безумовного виконання вимог Закону України « Про охорону праці».

Також наголошуємо, що всі роботодавці (за виключенням керівників бюджетних установ) повинні в стислі терміни внести зміни до колективних договорів з врахуванням вищенаведених змін в законодавстві.

Страховий експерт відділення

ВД ФСНВУ в Ізюмському районі                                                                                   В. Дубинський

Начальник відділу праці та зайнятості населення

управління праці та соціального захисту населення

Борівської РДА                                                                                                       Г.М. Мєлких