Официально

Інформація про роботу спостережної комісії при Борівській районній державній адміністрації за 1 півріччя 2013 року

Інформація про роботу спостережної комісії при Борівській районній державній адміністрації за 1 півріччя  2013 року

Важливим аспектом в поверненні до нормального життя людей, які відбули покарання за вчинені злочини, є участь суспільства в їхній соціальній адаптації.

На виконання статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів від 01.04.2004 року № 429 „Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах” та розпорядження голови Борівської районної державної адміністрації від  14.07.2010 року № 242  «Про створення спостережної комісії при Борівській районній державній адміністрації» при Борівській районній державній адміністрації діє   спостережна комісія.

            Відповідно до покладених завдань спостережна комісія   на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їхньої роботи  (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання; здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання. На засіданнях спостережної комісії заслуховується інформація представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їхню роботу (навчання) та поведінку в побуті.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання - це дострокове звільнення засудженого від подальшого відбування призначеного йому покарання за умови, що він своєю сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. Особи, звільнені від відбування покарання, потребують допомоги у соціальній адаптації та уваги зі сторони громадськості.

Формою роботи спостережної комісії є засідання. За результатами засідань приймались рішення, які оформлені постановами.

 Впродовж звітного періоду відбулось 7 засідань спостережної комісії, на яких розглядались питання надання допомоги у соціальній адаптації, надання  правової допомоги особам, звільненими від відбування покарання, а також інші питання, які належать до компетенції спостережної комісії.

Станом на 01.01.2013 року на обліку спостережної комісії перебувало 4 особи, умовно-достроково звільнені від відбування покарання.

            За інформацією, наданою  спостережній комісії виправними центрами та зверненнями самих осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, на облік спостережною комісією з початку  2013 року взято 2 особи.

            Кожного запрошеного умовно-достроково звільненого громадянина було заслухано на засіданнях спостережної комісії, з’ясовано наявність проблем у соціальній адаптації, запропоновано шляхи можливого їх вирішення.

            Всім  запрошеним особам,      звільненим від      відбування   покарання, надавались роз’яснення щодо порядку взяття на облік районним центром зайнятості та подальшим працевлаштуванням, проведення медичного обстеження, обстеження  для  експрес-діагностики на ВІЛ, флюорографічне обстеження в центральній районній лікарні тощо.

У роботі спостережної комісії беруть участь представники Товариства Червоного Хреста та  громадської організації роботодавців у Борівському районі.  На кожному засіданні спостережної комісії заслуховується інформація сільських голів про осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, які мешкають на підвідомчих їм територіях.

            Одного  умовно-достроково звільненого офіційно працевлаштовано, одну особу направлено на медичний огляд.

            Станом на 01.07.2013 року у зв’язку із закінченням терміну покарання та відповідно до листів районного управління  ГУМВС України в Харківській області спостережною комісією знято з обліку 4 осіб.

            Станом на 01.07.13 року на обліку спостережної комісії при Борівській райдержад-міністрації перебуває 2 особи, умовно-достроково звільнені від відбування покарання.

            Діяльність спостережної комісії базувалася на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості. 

Л.М.Курдеман.  Секретар спостережної комісії .

Слід зауважити, що особи, умовно-достроково звільнені від відбування покарання,  не зобов’язані знаходитись  під дією громадського контролю. Відповідно виховна робота та громадський контроль здійснюються виключно на засадах добровільності з боку звільненої особи і не мають бути відкритими втручаннями в його життя. Основою  виховної роботи повинна бути  повага до  особистості, визнання прав та волі звільнених осіб.