Общество

Про порядок присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Про порядок присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Законом України «Про державні нагороди України», положенням «Про почесні звання України», яке за-тверджено Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 та від 19 лютого 2003      року № 138 «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України» визначено підстави для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди» почесне звання України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

Згідно з Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 р. №476/2001 почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в установленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Особлива увага при підборі кандидатур звертається на духовні, моральні та громадські якості осіб, які представлені для нагоро-дження почесним званням України «Мати-героїня», та членів їх сімей, відсутність у них притягнень до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, асоціальної поведінки, а також їх відношення до праці, наявність позитивного авторитету сім’ї в громаді тощо.

Статтею 150 Сімейного кодексу України визначено обов’язки батьків, а саме:

1.Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2.Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3.Батьки   зобов’язані   забезпечити   здобуття   дитиною   повної   загальної
середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Виходячи з вищевикладеного, багатодітні матері, діти яких були засуджені умовно або знаходились в місцях позбавлення волі, а також без поважних причин (інвалідність дитини, за станом здоров’я тощо) виховувались в інтернатних закладах або   знаходились під опікою, не мають підстав для порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення осіб для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» здійснюється гласно у трудових колективах підприємств, установ та організацій, громадських організаціях та об’єднаннях громадян, а також органами місцевого самоврядування. Якщо жінка не працює, висунення кандидатури проводить сільська/селищна рада.

Перелік документів, які необхідно подати жінці до сільської/селищної ради для розгляду на засіданні виконавчого комітету:

-лист про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;-ксерокопія паспорта багатодітної матері (1, 2, З, 10, 11 сторінки) - З екземпляри;-копії свідоцтв про народження дітей (по 3 екземпляри), якщо діти змінювали прізвище ( по 3 копії свідоцтва про шлюб або розлучення);-довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для тих, хто вже працює), характеристики за місцем проживання (для не- працюючих);

-копії грамот, дипломів, інших документів, що підтверджують заслуги матері та дітей;-інформацію про творчі, спортивні, наукові, виробничі досягнення кожного з дітей;

-копії дипломів про освіту дітей (по 3 екземпляри);-копія трудової книжки матері;-довідку про загальний стаж роботи жінки;-довідки про місце проживання та місце роботи кожного з дітей;-довідки про причини та обставини смерті дітей, якщо такий випадок має місце.

Повний пакет документів згідно з Законом «Про звернення громадян» розглядається протягом місяця за місцем подання матеріалів.

На основі розглянутих документів органами місцевого самоврядування або за місцем роботи жінки складається нагородний лист установленого зразка. У ньому обов’язково вказуються дати народження дітей, назви закладів, у яких діти отримували середню освіту, дату та причину смерті дітей (у відповідних випадках), а також повинна міститися характеристика на кожну дитину відповідно поданих документів та особистий внесок матері у виховання дітей в сім»ї, а не в інтернатному закладі. Після розгляду кандидатури трудовий колектив або виконком сільської ради приймає рішення про підтримку кандидатури чи відмову. У останньому випадку негативна відповідь повинна бути вмотивована. Після цього весь перелік документів та по 3 екземпляри нагородного листа та рішення виконкому з мокрою печаткою подаються до відділу у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації, який у свою чергу вивчає їх. Підтримані тут документи потрапляють до Харківської обласної державної адміністрації. Після розгляду відповідно встановленої процедури нагородні матеріали надсилаються до Міністерства України освіти і науки, молоді та спорту та Адміністрації Президента України. Остаточне рішення про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» приймається Указом Президента України і не має регламенту розгляду.

Також Указом Президента України від   25.12.2007 р. № 1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня», жінкам, яким присвоєно зазначене Почесне звання, виплачується винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для праце-здатних осіб.

Відповідно до ст.7 Положення «Про Почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001, присвоєння почесного звання посмертно не провадиться.

Крім того, у разі смерті нагородженої, якій за життя державну нагороду та документ про нагородження не вручено, державна нагорода та документ до неї передаються сім»ї нагородженої для зберігання як пам»ять (пункт 19 Порядку представлення до нагородження та вручення державних України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2003 року №138). У зв»язку з цим згідно інформації Адміністрації Президента України чинне законодавство України не передбачає можливості виплати одноразової винагороди спадкоємцям жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати- героїня», але які не отримали вказану винагороду за життя.

Чи є пільги для Матерів-героїнь?

Жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до 8-річного віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і зі стажем роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

Матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку, може встановлюватися пенсія за особливі заслуги як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законодавством, у розмірі від 20 до 25 відсотків (Закон України від 11.07. 2002 р. № 91-IV «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі за-слуги перед Україною»).

Наталія Грабар.

Начальник відділу у справах сім»ї та молоді райдержадміністрації.

Один комментарий на “Про порядок присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

  1. скажіть будьласка якщо діти матері героїні притягувались до кримінальної відповідалності у повнолітному віці чи справедливим є відміна на нагороду матері

Комментарии закрыты.