Общество

Родина для дитини 2012

Родина для дитини

У кожного існують перші спогади про тепло маминих рук, про бабусині казки на ніч, про татові дотепні жарти та сімейні свята, коли родина збиралась за великим столом. Ці спогади супроводжують нас   протягом усього життя і залишаються своєрідною реліквією. Психологи стверджують, що характер людини формується в перші п’ять-сім років життя  і від того, якими вони були, багато в чому залежить її подальша доля. Нам важко уявити, що відчуває маленька дитина, від якої відмовляються батьки або ж якщо їх позбавляють батьківських прав. І майже безпорадна істота залишається наодинці з жорстоким навколишнім світом, у якому дуже мало любові, турботи та безпеки. Адже все це мала уособлювати родина, якої у крихітки тепер не існує…

Українська держава за роки своєї незалежності зробила багато кроків назустріч таким дітям та їх проблемам і пріоритети зараз надаються не збільшенню дитячих будинків, а саме розвитку закладів сімейного типу та прийомним сім’ям.

Існує декілька традиційних форм прийняття дитини на виховання у сім’ю, серед яких – усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Усиновлення – прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини  на правах  дочки  чи  сина,  що  здійснене  на підставі рішення суду. Усиновлення дитини проводиться в  її  інтересах  для  забезпечення стабільних і гармонійних умов її життя. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання. До заяви додаються такі документи: копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби; копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі; висновок про стан здоров’я кожного заявника; засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством; довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання; документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Встановлення опіки та піклування – це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів. Опікуни (піклувальники) є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень. Опікуном (піклувальником) може бути повнолітня дієздатна особа. При призначенні опікуна (піклувальника) враховуються особисті якості особи, її ставлення до дитини. Однією з умов оформлення опіки є бажання самої дитини щодо призначення певної особи її опікуном (піклувальником). Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається: її родичам незалежно від місця їх проживання; особам, у сім’ї яких проживає ця дитина на момент, коли виникають підстави для встановлення над нею опіки або піклування.

Дитина, над якою встановлено опіку (піклування), не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що, у свою чергу, передбачає державні пільги, передбачені для такої категорії дітей. Так, за такими дітьми зберігається право на аліменти, пенсії, на відшкодування у зв’язку з втратою годувальника, інші соціальні виплати. Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

Прийомна сім’я - це сім’я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей. У першу чергу до дитячого будинку сімейного типу влаштовуються діти, які перебувають між собою у родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин вони не можуть виховуватися разом.

Усиновлена дитина приймається в сім’ю на правах біологічної дитини з усіма правовими наслідками: у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу – до досягнення ними повноліття (18 років); у разі продовження навчання – до 23 років або до закінчення ними відповідного навчального закладу. За прийомними дітьми, дітьми-вихованцями дитячих будинків сімейного типу зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій та інших державних виплат.

Прийомними батьками, батьками-вихователями може стати як подружжя, так і особа працездатного віку, яка не перебуває в шлюбі. Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї, обчислений за останні шість календарних місяців, не може бути менший, ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законодавством. Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками (батьками-вихователями) в обов’язковому порядку мають пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Влаштування дітей у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку прийомних батьків, батьків-вихователів і дітей для того, щоб на час досягнення обома прийомними батьками (батьками-вихователями) пенсійного віку всі прийомні діти (діти-вихованці) досягли віку вибуття з прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, тобто повноліття.

Держава надає постійну соціальну та матеріальну підтримку прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу. Виплачується державна соціальна допомога. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення за надання послуг у прийомній сім“ї у розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину, але не більше півтора прожиткових мінімуми для працездатної особи. Батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу ви-плачується грошове забезпечення, що визначено у розмірі 35% від соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця, але не більше п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи. При цьому грошове забезпечення може отримувати один із батьків-вихователів або за їх спільною згодою сума грошового забезпечення розподіляється між ними рівними частинами.

Законодавством передбачено відрахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за непрацюючих прийомних батьків, батьків-вихователів на суми їх грошового забезпечення на рахунки управлінь Пен-сійного фонду України, відкриті в установах уповноваженого банку.

 Якщо ви хочете подарувати надію на дитинство та світле майбутнє покинутій долею дитині і маєте бажання взяти на виховання дитину в сім’ю, звертайтеся до служби у справах дітей Борівської районної державної адміністрації за адресою: вул. Леніна,1 кім. 48,    тел. 6-13-34.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ БОРІВСЬКОЇ РДА.