Закон и мы

Нотаріат. Принципи та завдання

Нотаріат. Принципи та завдання

Згідно зі ст. 59 Конституції України кожному громадянину гарантоване право на одержання правової допомоги. Нотаріат разом з іншими правовими інститутами забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян.

Нотаріат в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон) — це система органів і посадових осіб, на яких по­кладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріат є правовим інститутом, який забезпечує охорону та захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом здійснення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на надання офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і документам.

Основні завдання нотаріату:

–          забезпечувати захист і охорону власності, права і законні інтереси фізичних та юридичних осіб;

–          сприяти зміцненню законності та правопорядку;

–          попереджати правопорушення.

Захист прав і законних інтересів громадян та організацій при вчиненні нотаріальних дій гарантує Закон. Порушення встановленого законодавством порядку вчинення нотаріальних дій призводить до недійсності нотаріального акту.

Виконуючи функцію контролю за законністю в цивільному обороті, нотаріат реалізує друге завдання — зміцнює законність і правопорядок.

Учиняючи певну нотаріальну дію, нотаріус підтверджує цим її законність і достовірність та запобігає можливим порушенням прав та інтересів осіб, які звернулися до нього.

Підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, нотаріус виконує третє завдання — запобігає можливим правопорушенням. Так, якщо нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася заінтересована особа, не відповідає законодавству України, нотаріус відмовляє у її вчиненні, запобігаючи можливим негативним наслідкам.

Учинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або займаються приватною нотаріальною діяльністю.

Нотаріус посвідчує лише безспірні права та безспірні факти, у наявності яких він може переконатися безпосередньо або на підставі відповідних документів.

У своїй діяльності нотаріуси здійснюють професійні обов’язки відповідно до Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та інших чинних нормативно-правових актів. Також сприяють фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів; роз’яснюють права й обов’язки; попереджають про наслідки нотаріальних дій, що учиняються для того, щоб юридична необізнаність не могла їм зашкодити, зберігають у таємниці відомості, одержані ними у зв’язку з учиненням нотаріальних дій, відмовляють у вчиненні нотаріальної дії у разі її невідповідності законодавству України або чинним міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Одним із принципів нотаріального права та обов’язків нотаріусів, передбачених ст. 5 Закону, є зберігання в таємниці відомостей, одержаних ними у зв’язку з учиненням нотаріальних дій, тобто забезпечення конфіденційності взаємовідносин нотаріуса та заінтересованих осіб, що дає правові гарантії належного захисту суб’єктивних прав.

Стаття 8 Закону визначає, що нотаріальна таємниця — це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо.

Реалізація принципу додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій передбачає, що нотаріальні дії слід здійснювати в присутності тільки безпосередньо заінтересованих осіб або їх представників, відповідно до наданих ним повноважень.

Олена БОНДАРЕНКО.

Завідувач Борівської державної нотаріальної контори.