Советы юриста

Особливості працевлаштування неповнолітніх

Особливості  працевлаштування   неповнолітніх

Територіальна державна інспекція з питань праці у Харківській області нагадує  дітям, їхнім батькам, роботодавцям, що умови праці неповнолітніх (осіб, які не досягли 18 років) відрізняються від умов праці решти працівників. Це пояснюється як фізіологічними особливостями організму підлітків, так і відсутністю відповідної професії і спеціальності. Саме тому неповнолітнім надаються пільги в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток тощо. При цьому їхні права у трудових правовідносинах прирівнюються до прав повнолітніх осіб (ст. 187 КЗпП).

Так, відповідно до ст. 188 КЗпП, не допускається прийняття на роботу осіб, молодших 16 років.

За письмовою згодою одного з батьків або осіб, що їх заміняють (піклувальників), допускається як виняток прийняття на роботу осіб, які досягли 15 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює (ст.188 КЗпП).

При цьому, згідно з вимогами ст. 189, 191 КЗпП, на кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спе-ціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням їхньої дати  народження. Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

Відповідно до п.5 ст.24 КЗпП трудовий договір з неповнолітнім укладається виключно в письмовій формі. Під час прийняття на роботу неповнолітнім не встановлюється ви-пробувальний строк (ст.26 КЗпП).