Официально

Визначено пріоритетні завдання

Визначено пріоритетні завдання

В районній державній адміністрації відбулася колегія, на якій слухали й обговорювали питання про  підсумки соціально-економічного розвитку Борівського району за І півріччя 2013 року та основні завдання до кінця року.

Заслухавши доповідь заступника   голови райдержадміністрації Сергія Шутька та всіх, хто виступив у обговоренні, колегія райдержадміністрації відзначила, що робота районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування була спрямована  на втілення в районі загальнодержавних реформ, пошуку шляхів відновлення та підтримки економічного зростання, пожвавлення інноваційно–інвестиційного розвитку та посилення соціальної орієнтації економіки відповідно до затверджених пріоритетних напрямів Програми со-ціально – економічного розвитку району на 2013 рік.

            З метою зростання ефективності діяльності підприємств і організацій  виробничої сфери, забезпечення стабільної діяльності закладів соціальної сфери, підвищення рівня зайнятості, збереження і нарощування реальних доходів  населення,  колегія районної державної адміністрації прийняла такі рішення: необхідно детально проаналізувати підсумки економічного і соціального розвитку району за 1 півріччя  2013 року, визначити по кожній галузі пріоритетні напрями розвитку до кінця року та постійно контролювати їхню реалізацію; направити зусилля на покращення рейтингових показників району; забезпечити безумовне виконання планових надходжень до місцевих бюджетів, задіяти всі можливості для одержання додаткових доходів; виконувати вимоги законодавства щодо оплати праці; не допускати заборгованість з виплати заробітної плати.

З інформацією про  стан роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування за підсумками I півріччя 2013 виступила керівник апарату райдержадміністрації Ганна Логвіненко. Проаналізувавши та обговоривши питання, колегія районної державної адміністрації відмітила, що  в Борівській районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування вживалися відповідні заходи по виконанню відповідних законодавчих актів щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, не допускалася практика визнання заяв чи скарг необґрунтованими.

  З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, колегія ра-йонної державної адміністрації вважає за необхідне: не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам; посилити контроль за ходом розгляду звернень громадян у  структурних підрозділах; вважати одним із важливих пріоритетів у роботі по зверненням громадян на 2013 рік  досягнення прозорості та доступності в роботі із зверненнями громадян, дотримання виконавської дисципліни щодо звернень громадян та недопущення фактів формального підходу щодо розгляду звернень, які надходять з Урядової гарячої лінії.