Авторское, Новости Украины

Інформація для спадкоємців осіб померлих на території проведення АТО

17 липня 2014 року Міністерством юстиції України направлено листа, за яким у зв’язку з надходженням до Міністерства юстиції України звернень громадян щодо неможливості подання ними заяв про прийняття спадщини за місцем її відкриття на території Донецької та Луганської областей, де проводиться антитерористична операція.

Відповідно до частини першої статті 1221 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) місцем відкриття спадщини є остання місце проживання спадкодавця(померлого).

Згідно з положенням статті 1269 Кодексу спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.

Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини ( частина перша статті 1270 Кодексу).

На сьогодні з певних об’єктивних причин державні нотаріальні контори, розташовані на території проведення антитерористичної операції, та приватні нотаріуси, зареєстровані у відповідних нотаріальних округах, фактично не працюють.

У таких випадках з метою сприяння у захисті законних прав та інтересів громадян України та недопущення пропуску строків, визначених статтею 1270 Кодексу, заява передбачена підпунктами 2.1 пункту 2 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 №296/5 ( далі Порядок), може бути тимчасово прийнята будь – яким нотаріусом за місцем звернення спадкоємця, незалежно від місця відкриття спадщини.

Заведена на підставі поданої заяви спадкова справа підлягає реєстрації відповідно до вимог підпункту 2.6. пункту 2 глави 10 розділу ІІ Порядку.

Після відновлення роботи установ нотаріату Донецької та Луганської областей вказані документи повинні бути передані за належністю приватному нотаріусу або до державної нотаріальної контори, до компетенції яких входить подальше ведення спадкової справи.

Завідувач Борівської державної нотаріальної контори Харківської області О.В. Бондаренко