Официально

Проведення спеціальної перевірки в органах державної влади

Проведення спеціальної перевірки   в органах державної влади                  

З 1 січня 2012 року набрала чинності стаття 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», якою запроваджено новий  захід по запобіганню корупції, такий як спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування  На виконання цієї статті Закону з метою чіткого визначення механізму проведення такої перевірки Президентом України видано Указ від 25 січня 2012 року № 33/2012, яким затверджено Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування . Спеціальну перевірку запроваджено з метою підвищення якості відбору кандидатів. Спеціальній перевірці підлягають особи,  які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, для яких така перевірка визначена виборчим законодавством зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Спеціальній перевірці підлягають відомості  : про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення, достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, стану здоров'я кандидата, освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання. Відмінність полягає у тому, що під час спеціальної перевірки також встановлюється наявність або відсутність кандидата на посаду в Єдиному державному реєстрі осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень  який веде Міністерство юстиції України.  В Реєстрі містяться відомості не лише про притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а і відомості про притягнення особи до дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вказані правопорушення. Для проведення спеціальної перевірки Міністерством юстиції достатньо звернутись до найближчого до майбутнього місця роботи кандидата головного управління юстиції Міністерства юстиції України (в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі). Проведення спеціальної перевірки є комплексним вивченням інформації про особу, яка бажає обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Найбільша кількість випадків виявлення неправдивих відомостей під час проведення спеціальних перевірок  пов’язана з перевіркою Державною податковою службою декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. У разі ж якщо за результатами такого комплексного вивчення встановлено факт подання кандидатом неправдивих відомостей йому буде відмовлено у призначенні та повідомлено правоохоронні органи. Водночас значна кількість із таких випадків насправді стосується зазначення неправильних відомостей в таких деклараціях і пов’язана, зокрема з помилками в частині обсягу даних які перевіряються. Йдеться про те, що подекуди перевіряється інформація щодо членів сім`ї кандидата, в той час як відповідно до статті 11 Закону перевірці підлягають відомості лише щодо кандидата. Незважаючи на те що, спеціальна перевірка повинна проводитися протягом 15 днів згідно з вимогами Закону. На сьогодні подекуди виникають ситуації порушення цього строку органами державної влади, які проводять спеціальну перевірку.  З метою спрощення процедури проведення спеціальної перевірки Президентом України внесено зміни   згідно з якими для цілей проведення спеціальної перевірки не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України):

    - призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування;

     - призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) до іншого органу державної влади, з органу місцевого самоврядування до іншого органу місцевого самоврядування, з органу місцевого самоврядування до органу державної влади (державного органу), а також призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється.

Вказані зміни спрощують порядок призначення тих претендентів на зайняття відповідних посад, які вже займають посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування в інших державних органах чи органах місцевого самоврядування.

Водночас, Міністерство юстиції здійснює постійний моніторинг практичного застосування положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в тому числі і щодо проведення спеціальної перевірки.

Лідія ВАСИЛЬЄВА.

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.