Официально

Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла. Липень 2012 р.

Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла

Соціальними ініціативами Президента України передбачено здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

З метою реалізації Програми постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 затверджено відповідний Порядок, яким унормовано механізм відшкодування частини відсотків по кредитах, формування переліку об’єктів, вимоги до громадян-позичальників, цінові параметри квартир та їх нормативна площа.

Основні умови цієї програми передбачають:

1. Брати участь у програмі можуть громадяни, які:

– перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах;

– забезпечені житловою площею меншою розміру, встановленого виконавчими комітетами обласних рад разом з радами профспілок. На сьогодні для прийняття на облік по Харківській області встановлено норматив 5,5 м2 на 1 людину (постанова виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів і Президії обласної ради профе-сійних спілок від 11.05.1985 № 5);

– проживають у приміщенні, яке не відповідає встановленим санітарним і технічним нормам. Зазначений факт в обов’язковому порядку повинен бути документально підтверджений;

– хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік зазначених захворювань затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР від 08.02.1985 № 52;

– проживають за договором найму житлового приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду, а також за договором найму житлового приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

– не менше 5 років проживають за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

– проживають у гуртожитках;

– проживають в одній кімнаті по дві або більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі, якщо займане ними приміщення складається більш, ніж з однієї кімнати);

– проживають у комунальних чи невпорядкованих за умовами даного населеного пункту квартирах. Цей критерій поширюється виключно на таких осіб:

а) особи, які належать до інвалідів війни;

б) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

в) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці;

г) особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині в Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів;

д) учасники бойових дій і учасники війни;

е) працівники, які тривалий термін сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі, організації (не менше 15 років).

2. Кредит надається в гривнях.

3. Термін кредитування не перевищує 15 років з моменту укладення кредитного договору.

4. Обов’язковий власний внесок позичальника не перевищує 25 відсотків суми кредиту (за бажанням позичальника розмір такого внеску може бути збільшений). Як перший внесок можуть зараховуватися кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі та розрахункової вартості квартири. Розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку.

5. Процентна ставка на момент видачі кредиту не повинна перевищувати 16 відсотків річних.

6. Часткова компенсація визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 процентних пункту річних, тобто з максимальних 16% річних громадянину буде компенсуватися 13%.

7. Щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім’ї. Сума часткової компенсації процентів до щомісячного платежу не включається. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його сім’ї, на якого розраховувалася часткова компенсація процентів (на сьогодні становить 1120 грн.) На позичальника і кожного члена його сім’ї, який проживає разом з позичальником (за попередніми розрахунками середньомісячний дохід сім’ї
з 3 чол. повинен складати 5 000 грн.).

8. Нормативна площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина або сім’ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена сім’ї, але не більш е 76 кв.метрів, а для індивідуальних житлових будинків -не більше 94 кв.метрів.

9. Розрахункова вартість житла визначається з урахуванням місця проживання, у розмірі:

• 5000 гривень за 1 кв. метр - для міста Харкова;

• 4000 гривень за 1 кв. метр - для інших населених пунктів області.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі містобудування, ар-хітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації або за телефоном  6-10-51.

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ.