Официально

Заподіяв шкоду — плати!

 

Заподіяв шкоду - плати!

 

З метою посилення державного контролю за використанням та охороною земель Постановою Кабміну України від 25 липня 2007р. № 963 була затверджена Методика визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним особам, на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі та територіальним громадам, проводиться інспекціями Мінприроди або Держземінспекцією та її територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам,- територіальними органами Держземінспекції на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок.

 

Розмір заподіяної шкоди визначається за формулами в залежності від призначення земельної ділянки. В розрахунок береться до уваги площа земельної ділянки, середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель згідно з цільовим призначенням, коефіцієнт функціонального використання земель, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель.

Звертаємо Вашу увагу, що обстеження земельних ділянок, переданих в установленому законодавством порядку у власність чи наданих у користування, на яких заподіяна шкода, необхідно виконувати виключно за письмовими зверненнями юридичних та фізичних осіб на підставі договорів про виконання робіт.

При порушенні вимог земельного законодавства (ст.ст. 91, 96, 125, 126, 168 Земельного кодексу України) в залежності від розміру завданої шкоди наступає адміністративна відповідальність (ст.ст. 53, 53-1, 54 КУпАП) або кримінальна відповідальність (ст. 197-1 Кримінального кодексу України).

У разі відмови порушників земельного законодавства добровільно відшкодувати заподіяну шкоду до органів прокуратури будуть направлені клопотання про подання позовів до суду щодо примусового стягнення шкоди.

Тобто, кожен має розуміти, що краще не порушувати вимог земельного законодавства, тим самим запобігти фінансовим витратам та кримінальній відповідальності. Отже, дотримуйтесь земельного законодавства та бережіть Ваші гроші!

О.Є. Гавран.

Державний інспектор з контролю за

використанням та охороною земель

Борівського району Харківської області

Борова: люди та досягнення