Официально

Соціально-економічне становище Борівського району за січень–червень 2011 року

Соціально-економічне становище Борівського району за січень–червень 2011 року

ТОВАРНІ РИНКИ

У червні 2011р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Борівському району зменшились обсяги споживання газу природного у 8,5 раза, палива дизельного – на 27,5%, бензину моторного – на 23,5%.

Станом на 1 липня 2011р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшились залишки бензину моторного у 1,6 рази, вугілля кам’яного – на 6,4%, палива дизельного – на 5,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Тваринництво. За січень–червень 2011р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби у живій вазі) 229 ц, молока – 19684 ц. Порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса зменшилось на 7,3%, молока – збільшилось на 21,3%.

За І півріччя 2011р. порівняно з аналогічним періодом 2010р. вирощування худоби у цій категорії господарств зросло на 15,8% і склало 1271 ц, у т.ч. великої рогатої худоби – на 13,3% (1039 ц), свиней – на 28,9% (232 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі у поточному році збільшились на 17,5% і склали 376 г, свиней – на 66,3% і склали 163 г.

Продуктивність корів зросла на 171 кг, або на 8%, і становила
2321 кг молока.

На початок липня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалась 2193 голови великої рогатої худоби (з них 840 голів корів) та 613 голів свиней. Порівняно до 1 липня 2010р. збільшилась чисельність великої рогатої худоби на 64 голови (на 3%); свиней – зменшилась на
150 голів (на 19,7%), чисельність корів залишилась на рівні минулого року і склала 840 голів.

За січень–червень 2011р. у підприємствах району загальне надходження приплоду телят зросло на 9,4%, поросят – зменшилось на 54,7% (впродовж півріччя народилось 638 голів телят та 310 голів поросят). У розрахунку на 100 маток, що були на початок року, вихід телят склав 59 голів (за січень–червень 2010р. – 57 голів), поросят – 463 голови (629 голів).

Падіж великої рогатої худоби скоротився і становив 0,8% проти 2,1% у січні–червні 2010р., а свиней – зріс і склав 1,6% проти 0,7%.

Станом на 1 липня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 9,8 тис. ц кормових одиниць, що на 20,5% менше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 5,3 ц корм. од (на 20,9% менше).

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–червень 2011р. сільськогосподарськими підприємствами Борівського району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби та птиці
(у живій вазі) – 93 т, молока та молочних продуктів – 1389 т, зернових та зернобобових культур – 1786 т, насіння соняшнику – 4457 т, сої – 75 т. Порівняно до січня–червня 2010р. збільшились обсяги продажу сої у
6,8 рази, худоби та птиці – на 25,7%, молока – на 3%. Разом з тим, обсяги реалізації зернових зменшились на 27,8%, насіння соняшнику – на 9,4%.

Середні ціни реалізації у порівнянні з відповідним періодом минулого року зернових культур зросли на 84,3% і склали 1726,1 грн. за т, насіння соняшнику – на 57,4% (3766,5 грн. за т), сої – на 29,6% (3064 грн. за т), молока – на 18,8% (2945,9 грн. за т), худоби та птиці – на 3,3% (10471 грн. за т).

У структурі реалізації аграрної продукції за каналами збуту питома вага комерційних структур становила 83,4%, переробних підприємств – 16%, продажу пайовикам та населенню по – 0,3%.

ТРАНСПОРТ

Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів підприємців–фізичних осіб) склав
4,3 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень зменшились на 41%. Вантажообіг склав
837,6 тис. ткм, що на 34,2% менше, ніж за січень–червень 2010 року. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів малих суб’єктів підприємницької діяльності–фізичних осіб) склали 73,4 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 5411,2 тис. пас. км. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги пасажирських перевезень зменшилися на 6%, обсяги пасажирообороту збільшилися на 1%. Середня дальність перевезення 1 пасажира становить 73,7 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують підприємства–юридичні особи і підприємці–фізичні особи.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За січень–травень 2011р. по підприємствах та організаціях Борівського району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 1928,5 тис. грн. і збільшився на 62,3% в порівнянні з попереднім роком (у фактичних цінах).

Населенню реалізовано послуг на 1440,1 тис. грн., що складає 74,7% до загального обсягу.

Доходи населення

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій Борівського району за місяць зросла на 26,3% і на 1 червня 2011р. становила 228,4 тис. грн. або 0,1% від загального показника по області.

За січень–травень 2011р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 371 сім’я, з них у міських поселеннях – 310 сімей (83,6%). Призначені субсидії на суму 108922 грн. 371 сім’ї, що становило 100,0% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.

Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у травні по району склала 119,1 грн.

У травні 134 сім’ї отримали державну допомогу у вигляді субсидій.

За січень–травень 2011р. сім’ї отримали субсидії на суму
2495196 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 1398135 грн. (56,0%).

Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець травня склала 527929 грн.

У січні–травні 2011р. звернень, призначень та отримань субсидій до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива у Борівському районі не було.

Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець травня склала 516 грн.

Рівень сплати населенням району житлово-комунальних послуг з початку року склав 113,2%, проти 100,8% по області. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП у % до суми заборгованості на початок звітного року по району склав 66,6%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у травні 2011р. порівняно з квітнем на 26,5%, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,4 місяця.

Ринок праці

За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 червня 2011р. перебувало
780 безробітних, що на 52,3% більше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць зменшився на 0,1 в.п. і на 1 червня 2011р. становив 7,6%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 червня 2011р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало
17765 осіб. Упродовж січня–травня 2011р. чисельність населення зменшилася на 81 особу, що в розрахунку на 1000 населення складало 11,0 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 88 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 7 осіб.

Порівняно з січнем–травнем 2010р., обсяг природного скорочення збільшився на 33 особи, або з 7,3 до 11,9 осіб на 1000 населення.

За січень–травень 2011р. відмічалось зменшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 53 особи, що на 36 осіб
(у 1,7 рази) менше, ніж за січень–травень 2010р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–травнем 2010р., зменшився з 11,9 до 7,2 осіб на 1000 населення.

У січні–травні 2011р. в районі померла 141 особа, у тому числі
2 дитини у віці до 1 року. Порівняно з січнем–травнем 2010р. кількість померлих в районі зменшилась на 3 особи (на 2,1%), рівень смертності зменшився з 19,2 до 19,1 померлих на 1000 населення.

За січень–травень 2011р. було зареєстровано 22 шлюби, що на
4 шлюби (на 15,4%) менше, ніж за січень–травень 2010р. Інтенсивність укладання шлюбів зменшилась, порівняно з січнем–травнем 2010р., з 3,5 до 3,0 одиниць на 1000 населення.

У січні–травні 2011р. в районі зареєстровано 8 розлучень, показник розлучень складав 1,1 одиниць на 1000 населення.

За січень–травень 2011р. у район прибуло 107 осіб, вибуло 100 осіб, сальдо міграції було додатним – 7 осіб. У порівнянні з січнем–травнем 2010р., кількість прибулих збільшилась на 16 осіб (на 17,6%), а вибулих зменшилась на 31 особу (на 23,7%).

Криміногенна ситуація

За адміністративними даними органів внутрішніх справ, прокуратури протягом січня–червня п.р. у районі зареєстровано
157 злочинів, їх кількість порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшилась на 6,1%. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складали 43,3%, їх кількість порівняно з січнем–червнем 2010р. збільшилась у 1,5 рази.

О.Г. Мамонтова.

В.о. начальника Головного управління статистики

Борова: люди та досягнення