Авторское, Официально

Про роботу спостережної комісії при Борівській районній державній адміністрації за 1 півріччя 2014 року

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.07.2010 року № 242 при Борівській районній державній адміністрації створена та здійснює діяльність спостережна комісія.

Спостережна комісія працює відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження положення про спостережні комісії», від 10 листопада 2010 р. № 1042 «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії». У своїй діяльності спостережна комісія керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», іншими чинними актами.

Впродовж звітного періоду відбулось 6 засідань спостережної комісії, на яких розглядались питання надання допомоги у соціальній адаптації, надання правової допомоги особам, звільненими від відбування покарання, а також інші питання, що належать до компетенції спостережної комісії.

Станом на 1.01.2014 року на обліку спостережної комісії перебувало 3 особи, умовно-достроково звільнених від відбування покарання.

На облік спостережною комісією в 2014 році взято 6 осіб. По двом особам прийнято рішення про не взяття на облік спостережної комісії в зв’язку з тим, що дані громадяни на території Борівського району фактично не проживають.

Осіб, умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі, заслухано на засіданнях спостережної комісії, з’ясовано наявність проблем у соціальній адаптації, запропоновано шляхи можливого їх вирішення.

На обліку районного центру зайнятості в пошуках роботи перебуває один громадянин, звільнений з місць позбавлення волі.

Одна особа, звільнена з місць позбавлення волі, навчається в учбовому закладі. З даним громадянином фахівцями учбового закладу проводяться заходи виховного характеру за місцем навчання.

Всім запрошеним особам, звільненим від відбування покарання, надавались роз’яснення щодо порядку взяття на облік районним центром зайнятості та подальшим працевлаштуванням, проведення медичного обстеження, обстеження для експрес-діагностики на ВІЛ, флюорографічне обстеження в центральній районній лікарні тощо.

На засіданнях спостережної комісії заслуховується інформація голів сільських рад про осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, які мешкають на підвідомчих їм територіях.

В роботі спостережної комісії приймає участь представник Товариства Червоного Хреста в Борівському районі, голова громадської організації роботодавців Борівського району, голова Борівської районної молодіжної організації «Спілка молодих державних службовців Борівщини».

Протягом звітного періоду у зв’язку із закінченням терміну дострокового звільнення спостережною комісією знято з обліку 3 особи.

Станом на 1.07.14 року на обліку спостережної комісії при Борівській райдержадміністрації перебувало 6 осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання.

Діяльність спостережної комісії базувалася на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

Людмила Курдеман, секретар спостережної комісії.