Авторское, Официально

Інформаційне повідомлення

Борівська районна рада Харківської області оголошує конкурс на право оренди приміщення.

1. Назва об’єктів оренди та їх місцезнаходження:

-          Нежитлові приміщення, розташовані в смт Борова, вул. Миру №10а, окремі приміщення загальною площею: 1)площею 30,9 м2 , 2) площею 43,8 м2, 3) площею 15,1 м2.

Балансоутримувач: Борівська районна рада.

Умова конкурсу на право укладення договорів оренди:

стартова орендна ставка – 15% за рік від вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності, крім суб’єктів, що відповідно до законодавства мають право на укладення договору оренди поза конкурсом.

2. Додаткові умови конкурсу на право укладення договору оренди для об’єктів :

  • Своєчасна сплата орендної плати та експлуатаційних витрат.
  • Ефективність використання об’єкта оренди за призначенням, визначеним договором оренди та зазначення терміну дії договору оренди.
  • Утримання приміщення в належному са-нітарно-технічному стані.
  • Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм.
  • Збереження/створення нових робочих місць.
  • При визначенні переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну ставку при інших рівних у мовах.

3. Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії такі документи:

-          заяву на участь у конкурсі;

-          відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:

-          завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

-          завірену копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

-          завірені копії установчих документів;

-          завірену копію довідки про реєстрацію особи, як платника податків;

-          завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;

-          звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

-          довідку від кандидата про те, що до нього не порушено справу про бан-крутство;

-          проект договору оренди та розрахунок орендної плати.
б) для учасників, які є фізичними особами:

-          копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

-          свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

-          декларацію про доходи фізичної особи або завірену в установленому порядку копію звіту су-б’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – платника єдиного податку;

-          проект договору оренди та розрахунок орендної плати;

-          копія пас­порта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного но­мера.

4. Пропозиції - зобов’я­зання щодо виконання умов конкур­су, в тому числі запропонований учас­ником конкурсу розмір орендної пла­ти, термін оренди.

Пропозиції надаються у кон­вертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу та інші необхідні документи для участі в конкурсі оренди додаються до за­яви учасника.

Кінцевий термін прийняття до­кументів – 5 серпня 2014 року включно.

Конкурс буде проведено 7 серпня 2014 року в будівлі районної ради, каб. №24.

Додаткову інформацію можна отримати в Борівській районній раді:

-          вул. Леніна, 1, контактний тел. 6-15-20, каб. 24.

Документи приймаються за адресою:

-          вул. Леніна, 1, контактний тел. 6-11-37, каб. 28.

Є.Жук, голова Борівської районної ради.