Официально

Збільшено розмір допомоги на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу

Збільшено розмір допомоги на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу

З метою реалізації соціальної ініціативи Президента: «повернути психічнохворих у родинні умови проживання та підвищити матеріальний рівень і якість життя таких сімей», Верховною Радою України схвалено Закон України 22.05.2012 № 4795-VI «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» та постанову Ка-бінету Міністрів України від 28.05.2012 № 477 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192», які  набрали чинності 17 червня поточного року.

Вищезазначеними законодавчими актами:

- передбачено підвищення розміру допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу, з 10 відсотків прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати;

- змінено механізм визначення права на отримання допомоги на догляд. Відтепер, право на отримання допомоги на догляд мають сім’ї, доходи яких не перевищують трьох прожиткових мінімумів, встановлених для кожного члена сім’ї.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата.

Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним. 

Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та догляду  за  ним  у  разі потреби   складається   акт   про   проведення   обстеження  сім’ї безпосередньо органами праці та соціального захисту населення  або соціальними  інспекторами.  Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній  житловій  площі  за  місцем  реєстрації  інва-ліда  I  чи II групи внаслідок психічного розладу,  але зареєстрована в іншому місці,   обстеження   сім’ї   для  встановлення  факту  догляду  є обов’язковим.

Документи, що надаються для отримання допомоги на догляд до органу праці та соціального захисту населення:

1.         Заява, за формою затвердженою Мінсоцполітики;

2.         Документ, що посвідчує особу;

3.         Довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по-батькові, родинних зв’язків членів сім’ї;

4.         Довідки про доходи кожного члена сім’ї;

5.         Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

6.         Довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі.

Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, подається довідка, видана органом праці та со-ціального захисту населення за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації.

У сільській місцевості заяви з документами приймаються уповноваженими особами селищних (сільських) рад і передаються відповідним органам праці та со-ціального захисту населення.

До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються: чоловік, дружина, рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які ви-знані інвалідами з дитинства I чи II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів.

До складу сім’ї не включаються особи, ви-знані інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім’ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Термін надання допомоги на догляд:

- працездатним особам та працюючим пен-сіонерам - на шість місяців;

- непрацюючим пен-сіонерам - на 12 місяців (при цьому надається копія трудової книжки).

Для продовження виплати допомоги на догляд на наступний строк подаються вищезазначені документи, крім висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (у разі, якщо строк, на який видано цей висновок, ще не закінчився).

Виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли:

- сталися зміни у складі сім’ї у зв’язку зі смертю або зміною місця проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу;

- закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

- інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов’язані повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.