Авторское, Закон и мы

Зміни в ККУ по інвалідах

Про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України щодо захисту прав інвалідів Законом України від 18 червня 2014 року № 1519-VII внесено зміни до статті 161 ККУ щодо захисту прав інвалідів. Назву статті викладено в такій редакції «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Частиною 1 статті передбачено, що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Частина 2 статті передбачає, що ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Частиною 3 статті встановлено, що дії, передбачені частинами першою або другою статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Борівське районне управління юстиції

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками";

абзац перший частини першої після слова "статі" доповнити словом "інвалідності".

2. Частину третю статті 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2012 р., № 31, ст. 381) викласти в такій редакції:

"Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів, а термін "дискримінація за ознакою інвалідності" вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів та Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
18 червня 2014 року
№ 1519-VII