Официально

БОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХХХІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я від 29 квітня 2013 року

БОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХХХІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 квітня 2013 року

Про затвердження переліку платних послуг,
які надаються комунальною установою „Борів-
ський районний трудовий архів” Борівської
районної ради Харківської області, та ціни на
них

Відповідно до ст. 35 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1608 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами”, наказів Державного комітету архівів України: „Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами” від 16.09.1999 № 59, „Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами” від 24.01.2001 № 6, „Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах” від 06.05.2008 №82, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити перелік платних послуг, які надаються комунальною установою „Борівський районний трудовий архів” та ціни на них (додаток 1 додається).
2. Затвердити зразок договору про надання послуг (додаток 2 додається).
3. Затвердити Положення про порядок встановлення тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих комунальною установою „Борівський районний трудовий архів” Борівської районної ради Харківської області від підприємств, установ та організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) за забезпечення схоронності та науково-технічне опрацювання документів (додаток 3додається).
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, комунальної власності, житлово-комунального господарства та регуляторної політики (Пахомов А.О.).

Голова районної ради Є.Жук

Додаток №1
до рішення ХХХІІ сесії районної ради VІ скликання від 29 квітня 2013 року "Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються комунальною установою "Борівський районний трудовий архів" Борівської районної ради Харківської області, та ціни на них"

Перелік платних послуг,
які надаються КУ „Борівським районним трудовим архівом”
Борівської районної ради Харківської області
та ціни на них

№ з/п Найменування видів робіт (послуг) одиниця виміру Ціна грн.
1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів в справ підприємств, установ, організацій
1.1. Упорядкування документів і справ
1.1.1. Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств загальнодержавного значення:
1.1.1.1. за період більше 10 років 1 іст. довідка 360,34
за період від 5 років до 10 років -II- 216,21
за період від 1 року до 5 років -II- 108,98
1.1.2. Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:
1.1.2.1. за фондами 10 од. збер. 0,48
1.1.2.2. у середині фондів - за роками або структурними
частинами 10 од. збер. 1,12
1.1.3. Проведення експертизи наукової і практичної цінності:
1.1.3.1. управлінської документації:
1.1.3.1.1. з поаркушним переглядом документів 1 од. збер. 1,44
1.1.3.1.2. без поаркушного перегляду документів 10 од. збер. 3,28
1.1.3.2. документів на особовий склад ( у тому числі особових справ) 50 аркушів 0,50
1.1.3.2.1. з поаркушним переглядом документів 1 од. збер. 0,80
1.1.3.2.2. без поаркушного перегляду документів 10 од. збер. 1,25
1.1.4. Формування справ із розсипу документів та переоформлення справ:
1.1.4.1. з управлінською документацією 10 аркушів 0,45
1.1.4.2. на особовий склад 50 аркушів 1,68
1.1.5. Систематизація аркушів у справі:
1.1.5.1. машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст 100 аркушів 3,00
1.1.5.2. машинописний або рукописний текст з поправками та вставками, що утруднюють прочитання 100 аркушів 4,50
1.1.6. Складання заголовків справ:
1.1.6.1. управлінської документації 1 заголовок 1,20
1.1.6.2. на особові справи 10 заголовків 2,81
1.1.7. Редагування заголовків справ:
1.1.7.1. з частковим перегляданням справ 10 заголовків 2,40
1.1.7.2. без переглядання справ 10 заголовків 1,44
1.1.8. Розброшування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок 1 справа 0,42
1.1.9. Підшивання справ:
1.1.9.1. з управлінською текстовою документацією 1 од. збер. 0,65
1.1.9.2. з нестандартними аркушами 1 од. збер. 1,69
1.1.10. Нумерація аркушів у справах:
1.1.10.1. обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 1,35
1.1.10.2. обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 1,35
1.1.11. Переномерування аркушів у справах:
1.1.11.1. обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 0,96
1.1.11.2. обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 0,74
1.1.12. Перевірення нумерації у справах:
1.1.12.1. обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 1,98
1.1.12.2. обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 1,53
1.1.13. Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:
1.1.13.1. при наявності друкарської обкладинки або титулу установи 1 обкладинка . 0,48
1.1.13.2. при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи 1 обкладинка 0,67
1.1.14. Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів 10 аркушів 1,50
1.1.15. Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ:
1.1.15.1. без проставлення штемпелів 10 один. збер. 0,96
1.1.15.2. з проставленням штемпелів 10 один. збер. 1,20
1.1.16. Картонування справ 10 один. збер. 0,37
1.1.17. Написання ярликів 10 ярликів 2,25
1.1.18. Наклеювання ярликів на коробки 10 ярликів 1,59
1.1.19. Розміщення коробок або в"язок на стелажах 10 коробок (в"язок) 2,25
1.1.20. Складання описів справ:
1.1.20.1. на друкарській машинці (комп’ютері) 1 заговолок 0,48
1.1.20.2. рукописних 10 заголовків 3,37
1.1.21. Оформлення описів 1 опис 36,04
1.1.22. Складання актів, про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню 1 позиція акту 0,90
1.1.23. Приймання - здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ 10 один. збер. 1,29
1.1.24. Складання актів про повернення документів власнику 1 акт 36,04
1.1.25. Складання актів про непоправні пошкодження документів 1 акт 18,02
1.1.26. Забезпечення збереженості документів:
1.1.26.1. Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на зберігання з
оформленням результатів перевіряння 100 од.збер. 12,01
1.1.26.2. Дострокове приймання документів на зберігання:
1.1.26.2.1. за період від 1 до 5 років 100 од.збер. 1252,89
1.1.26.2.2. за період від 5 до 10 років 100 од.збер 2464,84
1.1.26.2.3. за період від 10 до 15 років 100 од.збер 3676,79 (додаток №1)
1.1.26.2.4 Прийом документів на зберігання 100 од.збер. 22,47
1.2. Роботи та послуги з технічного оформлення робіт:
1.2.1. Звірення документів після надрукування:
'1.2.1.1. І група складності 100
машинописних сторінок 74,90
1.2.1.2. II група складності 100
машинописних сторінок 112,35
1.2.2. Звірення після надрукування описів , номенклатур справ, перелік документів:
1.2.2.1. на управлінську документацію 10 заголовків 1,23
1.2.2.2. особових справ 10 заголовків 1,26
2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою
2.1. Роботи (послуги) ремонту та консерваційно - профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів
2.1.1. Приймання справ на ремонт 10 аркушів 0,36
3. Роботи (послуги) у сфері використання архівних документів
3.1. Роботи (послуги) з використання архівних документів
3.1.1. Виконання запитів:
3.1.1.1. громадян:
3.1.1.1.1. - за документами архіву 1 запит 101,12
3.1.1.2. юридичних осіб:
3.1.1.2.1. - за документами архіву 1 запит 324,31
3.1.1.3. Виконання тематичних запитів про встановлення, підтвердження окремих фактів, подій, відомостей 1 запит 18,02

Примітка: При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. 37 коп. за додатковий перегляд документів за кожен рік, місце події.
Заступник голови районної ради А.Васильєв

Додаток
до Цін на роботи (послуги),
що виконуються архівною
установою на договірних
засадах

РОЗРАХУНОК
вартості робіт по достроковому прийому
документів на зберігання
(до пункту 1.1.26.1)
I. Підготовка документів до прийому на зберігання, прийом справ,
розміщення в архівосховищі
№ з/п Індекс за даними цінами Одиниця виміру Ціна за 100 одиниць зберігання Примітка
1. 1.1.26.1 100 одиниць зберігання 12-01
2. 1.1.26.2.4 100 одиниць зберігання 22-47
3. 1.1.16 10 коробок 0-37 10 одиниць зберігання в одній коробці
4. 1.1.17 10 ярликів 2-25 За 10 ярликів
5. 1.1.18 10 ярликів 1-59 За 10 ярликів
6. 1.1.19 10 коробок 2-25 За 10 коробок
Всього: за 100 одиниць зберігання 40-94

II. Вартість зберігання 100 одиниць зберігання в архіві
(з розрахунку вартості зберігання 1 одиниця зберігання протягом
року (2 грн 42,39 коп.), що встановлена при розрахунку нормативу
бюджетного фінансування).

Всього:
за 1 рік = 100 х 2-42,39 х 1 = 242-39 грн.

за 5 років = 100 х 2-42,39 х 5 = 1211-95 грн.

за 10 років = 100 х 2-42,39 х 10 = 2423-90 грн.

за 15 років = 100 х 2-42,39 х 15 = 3635-85 грн.

III. Загальна вартість послуги: за 100 од. зберігання (сума
розділів I, II,)

за період від 1 до 5 років = 1252-89
за період від 5 до 10 років = 2464-84
за період від 10 до 15 років = 3676-79

Заступник голови районної ради А.Васильєв