Авторское, Официально

Соціально-економічне становище Харківської області за січень–травень 2014 року

Промисловість. У травні 2014р. порівняно з попереднім місяцем індекс промислової продукції становив 89,9%, у січні–травні 2014р. проти аналогічного періоду минулого року – 98,4%.

Сільське господарство. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства області за січень–травень п.р. порівняно з січнем–травнем 2013р. збільшився на 2,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 5,1%, у господарствах населення – на 0,6%.

Капітальні інвестиції. За січень–березень 2014 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1419,2 млн. грн. капітальних інвестицій, обсяг яких проти відповідного періоду 2013р. збільшився на 5,2% (у січні–березні 2013 року інвестиції скоротились на 39,3%).

Майже всі інвестиції (97% загального обсягу) було спрямовано у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 55,6%, у будівлі та споруди – 39,6%.

Будівельна діяльність. У січні–травні 2014 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1229464 тис. грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні п.р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 87,1%.

Транспорт і зв’язок. За січень–травень 2014 р. усіма видами транспорту перевезено (відправлено) 18,6 млн. т. вантажів, виконано 8780,7 млн. ткм вантажної роботи. Проти січня–травня 2013 р. обсяги вантажних перевезень збільшилися на 5,7%, вантажна робота – на 1,8%.

Усіма видами пасажирського транспорту скористалося 254,1 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 4089,5 млн.пас.км, що становить відповідно 95,1% та 93,9% від обсягів січня–травня 2013 р.

Фінанси. За січень-березень 2014 року великими та середніми підприємствами Харківської області (крім підприємств рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства і бюджетних установ) отримано від’ємний фінансовий результат (сальдо) до оподаткування у сумі 2186,9 млн. грн. (загальна сума прибутку складає 1957,5 млн. грн., збитку – 4144,4 млн. грн.). В цілому по області протягом січня-березня 2014 року прибутково працювало 54,6% підприємств, збитково – 45,4%.

Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–квітні 2014р. експортні поставки товарів становили 660,4 млн. дол. США, що на 0,9% менше, ніж у січні–квітні 2013р., імпортні надходження – 622,7 млн. дол. США і зменшились на 8,4%. Позитивне сальдо складало 37,6 млн. дол. США.

Внутрішня торгівля. Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–травень 2014р. складав 15689,3 млн. грн. Оборот роздрібної торгівлі за січень–травень 2014р. становив 25654,1 млн. грн., що на 4,3% більше обсягу відповідного періоду минулого року у порівняних цінах.

Сфера послуг. За січень–квітень поточного року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 4898,4 млн. грн. У середньому одним підприємством було реалізовано послуг на 1159,4 тис. грн.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 1307,3 млн. грн. (26.7% від загальної суми реалізованих послуг).

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін по області у травні 2014р. становив 104,4%, з початку року – 111,0% (по Україні – 103,8% і 110,5% відповідно), у т.ч. у травні 2014р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому зросли на 4,1% (з початку року – на 13,1%); на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива загальний рівень цін підвищився на 14,1% (з початку року – на 15,1%) через зростання цін на газ природний, послуги з встановлення металопластикових вікон, матеріали для утримання і ремонту житла та газ скраплений для побутових потреб.

Доходи населення. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Харківської області (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні – квітні 2014 року становила 2943 грн., що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн.).

Реальна заробітна плата працівників, з урахуванням індексу споживчих цін, за перші чотири місяці п.р. відносно відповідного періоду 2013 року зросла на 1,7%.

Упродовж квітня п.р. заборгованість із виплати заробітної плати, що має місце на окремих підприємствах, установах та в організаціях області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб – підприємців) зменшилась на 10,3%, або на 13,6 млн. грн., проте порівняно з початком року зросла у 1,6 рази, або на 44,1 млн. грн. і станом на 1 травня 2014 року дорівнювала 118,4 млн. грн.

У квітні 93,8 тис. сімей (9,1% від загальної кількості сімей області) отримали державну допомогу у вигляді субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

У січні–квітні 2014 р. 1,6 тис. сімей області (67,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Упродовж січня–квітня 2014 р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1324,9 млн. грн. (87,7% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення на кінець квітня 2014 р. становила 1383,5 млн. грн.

Ринок праці. Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій області у квітні 2014 р. становила 612,9 тис. осіб. Порівняно з березнем, кількість працівників зменшилася на 0,7%. Станом на 1 червня 2014 р. кількість зареєстрованих безробітних у державній службі зайнятості становила 25,8 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 78,6% осіб, які мали статус безробітних.

Демографічна ситуація. На 1 травня 2014р. у Харківській області, за оцінкою, проживало 2735,9 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2014р. чисельність населення зменшилась на 1380 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення складало 1,5 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного скорочення (5667 осіб, або 6,3 особи на 1000 наявного населення), водночас зафіксовано міграційний приріст (4287 осіб, або 4,8 особи на 1000 наявного населення).

Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури, протягом січня–травня 2014 р. обліковано 16,5 тис. кримінальних правопорушень, з них 24,6% – тяжкі та особливо тяжкі. Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2014 р. становила 13,5 тис. осіб.

Про діяльність громадських організацій у 2013 році. Про результати своєї діяльності за 2013 р. органам державної статистики прозвітувало 1002 керівних органи громадських організацій, що складає 41,4% від загальної кількості центральних органів громадських організацій із статусом юридичної особи, легалізованих реєструючими органами.

Загальна кількість членів на обліку громадських організацій, які подали звіти, нараховує 344,5 тис. осіб, з них 139,9 тис. осіб (40,6% від загальної кількості) – члени, що перебували на обліку керівних органів.

Житловий фонд у 2013 році. Станом на 1 січня 2014 р. житловий фонд області, за оцінкою Держстату України, становив 64,7 млн.м2 загальної площі та складав 5,9% від житлового фонду України (включаючи житловий фонд, що знаходиться на балансі підприємств банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність). Житлова площа житлових приміщень складала 41,2 млн.м2. На території області розміщено 493,7 тис. житлових будинків

Олена Мамонтова, начальник Головного управління статистики у Харківській області.