Советы юриста

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

            Соціальний захист дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування

    Закон України «Про охорону дитинства» визначає   охорони дитинства   в   Україні   як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону  здоров'я,  освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні  засади державної політики у цій сфері .  Кожній дитині   гарантується   право   на  свободу,  особисту недоторканність та захист гідності.  Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних  та  інших  дитячих  закладах  мають забезпечуватися на принципах,  що  грунтуються  на  взаємоповазі,  справедливості .

 Стаття 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування

  Діти, які   внаслідок  смерті  батьків,  позбавлення  батьків батьківських прав,  хвороби батьків чи з інших  причин  залишилися без  батьківського  піклування,  мають право на особливий захист і допомогу з боку держави.     Відсутність одного  або  обох  з  батьків  та   батьківського піклування   підтверджується   відповідними   документами,  які  є

підставою для  надання  цим  дітям  матеріального  забезпечення  і пільг, передбачених законодавством України. У разі    передачі    дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених

батьківського піклування,  під опіку чи піклування,  влаштування     в будинки дитини,  дитячі будинки,  школи-інтернати,  дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї жиле  приміщення,  в  якому  вони проживали, зберігається за дітьми протягом усього часу перебування їх в цих закладах,  у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку

сімейного типу,  прийомній сім'ї незалежно від того, чи проживають у жилому приміщенні,  з якого вибули діти,  інші члени сім'ї. Жиле приміщення,  яке  зберігається  за  дітьми,  може  бути передано в оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів,  від  опікунів  чи піклувальників,  з прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу.   Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки,  школи-інтернати,  дитячі будинки сімейного  типу, прийомні  сім'ї  не  мали  впорядкованого  житла або вселення їх в приміщення,  яке зберігалося за  ними,  неможливе,  забезпечуються позачергово  впорядкованим  житлом за останнім місцем проживання в порядку, встановленому законодавством України.  Держава гарантує   матеріальну   допомогу   на   дітей,   які перебувають   під   опікою  чи  піклуванням,  у  дитячих  будинках сімейного  типу  і  прийомних  сім'ях  у  порядку,   встановленому законодавством України   Дітям-сиротам    та    дітям,    позбавленим    батьківського піклування,  після  досягнення  ними  18-річного  віку   надається одноразова  допомога  у  розмірах і порядку,  визначених КабінетомМіністрів  України.     Держава гарантує   працевлаштування   дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  після  повернення  їх   з дитячих  закладів,  від  опікунів  чи  піклувальників,  з  дитячих

будинків сімейного типу та прийомних сімей,  закінчення навчання в

державних та комунальних навчальних закладах.

Лідія Васильєва.

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.