Советы юриста

Порядок попереднього розгляду заяв

Порядок попереднього розгляду заяв

    Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»  підписаний Президентом  України 8 липня 2011року N 3671-VI  визначає порядок регулювання суспільних відносин  у сфері  визнання особи біженцем,  особою,  яка потребує додаткового або тимчасового захисту втрати та позбавлення цього  статусу,  а також   встановлення  правового  статусу  біженців  та  осіб,  які потребують додаткового захисту і яким надано тимчасовий  захист  в Україні. Статті 8 цього закону «Порядок попереднього розгляду заяв»
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового  захисту,  який  прийняв до розгляду заяву іноземця чи особи  без  громадянства  про  визнання  біженцем  або особою, яка
потребує   додаткового   захисту,  видає  заявникові  довідку  про звернення  за  захистом  в  Україні та реєструє заявника. Протягом п'ятнадцяти  робочих днів з дня реєстрації заяви центральний орган виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері біженців
та  осіб,  які  потребують  додаткового  або  тимчасового захисту, проводить співбесіду із заявником, розглядає відомості, наведені в заяві,  та  інші документи, вимагає додаткові відомості та приймає рішення  про  оформлення  документів  для  вирішення  питання щодо визнання  біженцем  або  особою, яка потребує додаткового захисту, або  про відмову в оформленні документів для вирішення зазначеного питання. У разі  подання законним представником дитини,  розлученої із сім'єю,  заяви про визнання її біженцем або особою,  яка  потребує додаткового захисту, приймається рішення про оформлення документів для вирішення питання  щодо  визнання  біженцем  або  особою,  яка потребує додаткового захисту, без попереднього розгляду заяви  За бажанням заявника участь у попередньому розгляді заяви про  визнання  біженцем  або  особою,  яка  потребує   додаткового захисту,  бере адвокат.  Призначення адвоката для надання правової допомоги заявникові здійснюється в установленому порядку.  Під час співбесіди заявнику, який не володіє українською або  російською  мовами,  центральний  орган  виконавчої влади, що реалізує   державну   політику  у  сфері  біженців  та  осіб,  які потребують   додаткового   або   тимчасового  захисту,  забезпечує перекладача  з  мови,  якою заявник може спілкуватися. Заявник має право  залучити  перекладача  за свій рахунок або за рахунок інших юридичних  чи  фізичних  осіб.  Перекладач  повинен  дотримуватися конфіденційності  з  обов'язковим  оформленням центральним органом виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері біженців та  осіб,  які  потребують  додаткового  або  тимчасового захисту, розписки  про  нерозголошення  відомостей, що містяться в особовій справі   заявника Рішення про оформлення або відмову в оформленні документів для вирішення питання  щодо  визнання  біженцем  або  особою,  яка потребує  додаткового захисту,  приймається на підставі письмового висновку  працівника,  який  веде  справу,  і оформлюється наказом уповноваженої   посадової  особи  центрального  органу  виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту.  У  разі  прийняття  рішення прооформлення документів для вирішення  питання щодо визнання біженцем або особою, ка потребує додаткового   захисту,  центральний  орган  виконавчої  влади,  що реалізує   державну   політику  у  сфері  біженців  та  осіб,  які потребують  додаткового  або  тимчасового захисту, продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні. Рішення про відмову в оформленні документів для  вирішення питань щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,  приймаються за заявами, які є очевидно необґрунтованими, тобто  якщо у заявника відсутні умови., а також якщо  заяви  носять характер зловживання:  якщо заявник з метою визнання його біженцем або особою,  яка потребує додаткового захисту,  видає себе за іншуособу,  а  так  само  за  заявами,  поданими  особами,  яким  було відмовлено  у  визнанні  біженцем   або   особою,   яка   потребує додаткового захисту, у зв'язку з відсутністю підстав, передбачених для  визнання  біженцем  або  особою,  яка  потребує   додаткового захисту. У  разі  прийняття  рішення про  відмову  в  оформленні документів  для  вирішення  питання  щодо  визнання  іженцем  або особою,   яка  потребує  додаткового  захисту,орган виконавчої  влади,  щореалізує державну політику у сфері біженців та  осіб,  які  потребують  додаткового  або  тимчасового захисту, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилає заявнику або   його   законному   представнику   письмове   повідомлення  з викладенням  причини  відмови  і  роз'ясненням  порядку оскарження такого рішення. У разі икористання особою права на оскарження центральний орган  виконавчої  влади,  що реалізує  державну політику у сфері біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового  або имчасового захисту,  до  прийняття  рішення  за скаргою залишає на зберігання документи, що посвідчують особу заявника, та інші документи.  У разі невикористання собою права на оскарження протягом п'яти  робочих днів з дня її письмового повідомлення про прийняття рішення  про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо  визнання  біженцем  або  особою,  яка  потребує  додаткового
захисту,  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового  захисту,  вилучає у такої особи довідку про звернення за  захистом в Україні та повертає особі документи, що посвідчують особу  заявника, та інші документи, що перебувають на зберіганні в центральному   органі   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику  у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.
Лідія   Васильєва .

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.