Официально

Узагальнення роботи з питання розгляду звернень громадян по Борівському районному управлінні юстиції Харківської області за 1 півріччя 2013 року у порівнянні з 1 півріччям 2012 року

Узагальнення роботи з питання розгляду звернень громадян по Борівському районному управлінні юстиції Харківської області за 1 півріччя 2013 року у порівнянні з 1 півріччям 2012 року

На виконання рішення колегії Головного управління юстиції у Харківській області № 2 від 13.03.2013 Борівським районним управлінням юстиції Харківської області відповідно до Закону України « Про звернення
громадян» ( зі змінами), Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції «Про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2004р. № 26/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за № 342 /8941 /зі змінами/ здійснюються заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених в них питань.
Наказом районного управління юстиції від 17.10.2011 № 44 (із змінами від 28.05.2013 № 36/9) створено правову громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”, наказу Міністерства юстиції України від 21.10.2011 № 3047/5 „Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2011 за № 1114/19852.
Графік роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги на 2013 рік був затверджений наказом управління від 02.01.2013 № 01/9 ( який втратив чинність), з 03.06.2013 року на виконання доручення Міністерства юстиції України від 23.04.2013 року № 10. 3-32/273 наказом управління юстиції від 28.05.2013 № 36/9 затверджений графік роботи громадської приймальні районного управління юстиції щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00 години, крім перерви з 13.00 до 14.00 години. Завідувачем громадської приймальні є начальник районного управління юстиції.
Прийом громадян в громадській приймальні проводять спеціалісти реєстраційної служби, відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, відділу державної виконавчої служби, завідуюча Борівської державної нотаріальної контори ( за згодою).
Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги в районному управлінні юстиції знаходиться в кабінеті начальника управління, де є шафа з законодавчими та нормативними актами. Графік прийому, Порядок роботи громадської приймальні з надання первинної правової допомоги вивішено на інформаційному стенді управління юстиції, відділу ДРАЦСРС та в Борівській райдержадміністрації, доступному для громадян місці, а також на веб - сайті районної газети « Трудова слава»
розміщено оголошення про графік роботи громадської приймальні (14.01.2013, 05.06.2013). В управлінні юстиції заведено « Журнал відгуків та пропозицій щодо роботи громадської приймальні».
За І півріччя 2013 року було прийнято правовою громадською приймальнею при районному управлінні юстиції 79 громадян (що на 18 громадян більше, ніж за аналогічний період порівняно з 1 півріччям 2012 року). Характер питань: по цивільному праву – 19, соціальний захист населення –3, земельному праву – 2, спадковому праву - 5, сімейному праву – 21, житловому праву -1 , кримінальному праву – 1, інше - 27 .
Начальник управління юстиції проводить прийом громадян в громадських приймальнях створених при Борівській райдержадміністрації та управлінні праці та соціального захисту населення Борівської райдержадміністрації. Прийом громадян у Борівській райдержадміністрації проводиться щомісячно у 2 середу місяця з 14 до 15 години, згідно розпорядження голови Борівської райдержадміністрації від 09.01.2013 року № 11 і при управлінні праці та соціального захисту населення 3 середа з 14 до 15 години, а також веде прийом громадян у закладах культури через правову громадську приймальню створену при районному управлінні юстиції у 1 середу місяця з 14 до 15 години.
В даних приймальнях начальником управління юстиції за 1 півріччя 2013 року було прийнято 21 громадян (що на 5 громадян більше, ніж за аналогічний період порівняно з 1 півріччям 2012 року).
Характер питань: по цивільному праву -3, земельному праву -2, соціальний захист населення -1, трудовому праву – 1, спадковому праву -1, житловому праву -2, сімейному праву – 3, інше -8.
Всього громадськими приймальнями за 1 півріччя 2013 року прийнято 100 громадян, що на 23 громадян більше, ніж за аналогічний період за 1 півріччя 2012 року.
З метою сприяння забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та з метою удосконалення організації прийому громадян відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 /2008 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» створено виїзний консультативний пункт прийому громадян при Борівському РУЮ, та затверджено графік роботи виїзного консультативного пункту прийому громадян начальником та провідним спеціалістом ( наказ № 04/9 від 04.01.2013 року), затверджено графік проведення «Гарячої лінії» начальником на 2013 рік, час роботи четверта п’ятниця з 10 -11.30 год.
Так, працівниками управління юстиції було зроблено 5 виїзних прийомів громадян : до Гороховатської сільської ради 27.02.2013 з 11 до 12,30 години, Піско – Радьківської сільської ради 15.03.2013 з 11 до 12,30 години, Ізюмської сільської ради 26.04.2013 з 10 до 12 години, Першотравневої сільської ради 27.05.2013 з 10 до 12 години, Богуславської сільської ради 26.06.2013 з 10-12 Під час виїзних прийомів 12 громадянам була надана безкоштовна правова допомога. Характер питань: по цивільному праву -3, земельному праву – 2, інше – 5, соціальний захист – 2.
Наказом № 05/9 від 08.01.2013 затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом Борівського районного управління юстиції Харківської області на 2013 рік. Особистий прийом громадян здійснюється відповідно до Порядку особистого прийому громадян, затвердженого наказом РУЮ від 17.10.2011 № 45/02-06. На особистому прийомі керівництвом за 1 півріччя 2013 року було прийнято 473 громадян, що на 93 громадян менше, ніж порівняно з аналогічним періодом за 1 півріччя 2012 року: начальником РУЮ було прийнято - 10 громадян, начальником відділу ДРАЦСРС - 97 громадян, начальником реєстраційної служби було прийнято – 98 громадян, начальником відділу ДВС – 268 громадян. Найбільше порушувалися питання: роз’яснення шлюбно – сімейного законодавства України та реєстрації актів цивільного стану, отримання повторних свідоцтв, витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, порядок зміни імені, розірвання і укладання шлюбу, реєстрація народження та смерті, заборгованість по виплаті аліментів, про стягнення штрафів, про роз’яснення прав та обов’язків боржників та стягувачів, заборгованість юридичних осіб на користь держави, про порядок подачі скарги на дії (бездіяльності) державного виконавця, про реєстрацію та легалізацію структурних утворень політичних партій, про проведення звітно - виборної конференції по переобранню голови структурних утворень партійної організації, про реєстрацію громадської організації, про внесення змін до керівних органів профспілкових організацій, реєстрація нерухомого майна та інші.
Наказом від 24.01.2012 № 12/02-06 року затверджено графік особистого прийому громадян начальником управління в поза робочий час в районному управлінні юстиції ( кожна третя середа місяця з 18 до 19 год.) та за місцем їх проживання ( Борівська селищна рада другий понеділок місяця з 14 до 15 год). Громадяни в поза робочий час не зверталися, за місцем їх проживання начальник управління юстиції виходила 5 разів ( 21.01.2013, 11.02.2013, 11.03.2013, 08.04.2013, 10.06.2013) де звернулося 5 громадян.
Прийом громадян в громадській приймальні та особистий прийом ведеться в спеціально заведених журналах. Також в громадській приймальні вивішена скринька відгуків та пропозицій щодо роботи громадської приймальні, та терміни розгляду звернень громадян.
В приміщенні РУЮ начальником було проведено 6 семінарських занять для працівників РУЮ, відділів ДРАЦСРС, ДВС, реєстраційної служби ,кадрового резерву на яких вивчалися питання :
- Закон України « Про звернення громадян» ( 21.01.2013 пр. № 4 );
- Інструкцію з діловодства в Міністерстві юстиції України затверджено наказом МЮУ від 02.07.2012 № 973/5 « Адресат, гриф, затвердження документа, резолюція»( 19.02.2013 протокол № 10);
- Інструкцію з діловодства в Міністерстві юстиції України затверджено наказом МЮУ від 02.07.2012 № 973/5 «Текст документа» (12.03.2013 протокол № 15).
- Інструкція з діловодства Борівського РУЮ ( 30.04.2013 протокол № №24);
- «Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян» розділ 3 Закону України « Про звернення громадян» ( 21.05.2013 протокол № 28;
- «Права громадянина при розгляді заяви чи скарги» ст8 Закону України
« Про звернення громадян» ( 11.06.2013 протокол № 32).
А також проведено 2 оперативні наради:
- «По роботі зі зверненнями громадян по Борівському районному управлінні юстиції Харківської області та його відділів ДВС, ДРАЦСРС, реєстраційної служби за 1 квартал 2013 у порівнянні з 1 кварталом 2012 року» ( протокол № 2 від 26.03.2013 );
- «По роботі зі зверненнями громадян по Борівському районному управлінні юстиції Харківської області та його відділів ДВС, ДРАЦСРС, реєстраційної служби за 1 півріччя 2013 у порівнянні з 1 півріччям 2012 року» ( протокол № 7 від 26.06.2013 );
На сайті районної газети « Трудова слава» ( trudovaslava.Info) в рубриці Закон і ми « Офіційно» розміщено :
- «Графік прийом громадян на 2013 рік громадською приймальнею з надання безоплатної первинної правової допомоги при Борівському районному управлінні юстиції Харківської області» (14.01.2013);
- « Звернення громадян по Борівському районному управлінні юстиції Харківської області за 1 квартал 2013 у порівнянні з 1 кварталом 2012 року».
( 02.04.2013);
- оголошення про графік роботи громадської приймальні на 2013 рік (05.06.2013).
21 травня 2013 року в приміщенні редакції районної газети « Трудова слава» проходила «Гаряча лінія» за участі начальника реєстраційної служби Борівського районного управління юстиції Харківської області Стрільця С.С. та начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Борівського районного управління юстиції Харківської області Гряник О.А. надійшло 2 запитання на які були надані відповіді :
- порядок витребування документів про шлюб, про народження ) з іншої держави;
- які документи необхідні для державної реєстрації новозбудованого житлового будинку.
В управлінні юстиції є два інформаційних стенди на яких розміщені: Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України № 109 /2008 від 07.02.2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкція «Про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління» від 18.03.2004 № 26/5 /із змінами/, Закон України № 2939 – VI від 13.01.2011 „Про доступ до публічної інформації” та зразки запитів на отримання публічної інформації, особистого прийому громадян начальника, спеціалістом районного управління юстиції; звернення і запити народних депутатів України, вивішені графіки щодо проведення прийому громадян у поза робочий час, проведення «Гарячої лінії», «виїзних прийомів громадян» при районному управлінні юстиції; вивішена «скринька довіри» для отримання від громадян письмових звернень стосовно порушень законодавства України про боротьбу з корупцією з боку працівників управління юстиції та підпорядкованих йому відділів ДРАЦСРС, ДВС, реєстраційної служби, Положення про консультативний пункт, графік роботи з надання безоплатної первинної правової допомоги на дому громадянам, що відносяться до категорії інвалідів 1 групи та Порядок надання безоплатної правової допомоги на дому громадянам.
Дзвінки на «Лінію довіри» та « Гарячу лінію» до управління не надходили. В «Скриньку довіри» звернень громадян не було.
В районному управлінні юстиції запровадили журнал «Відгуків та пропозицій» про роботу районного управління юстиції та його відділів ДРАЦСРС, ДВС, реєстраційної служби який розмістили у доступному для громадян місці поряд із графіком прийому громадян .
Звернення підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції, надання якої передбачено пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції» за 1 півріччя 2013 року не надходили.
До районного управління юстиції, відділів ДВС, ДРАЦСРС та реєстраційної служби письмових звернень за 1півріччя 2013 року не надходило, повторних, колективних звернень, а також звернень від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни, від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та громадян, які потребують соціального захисту, постраждалих від аварії на ЧАЕС не було.
За порушення вимог Закону України «Про звернення громадян» працівники управління юстиції, відділів ДРАЦСРС, ДВС . реєстраційної служби до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.
Лідія Васильєва.
Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.