Официально

Конкурс на право оренди приміщення для розміщення аптеки

Інформаційне повідомлення

    Борівська центральна районна лікарня оголошує конкурс на право оренди приміщення для  розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.

1. Назва об’єкту оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення, розташоване за адресою: смт. Борова  вул. Миру, 34.

Балансоутримувач:  Борівська центральна районна лікарня

Коротка характеристика об’єкту оренди:  вільна  кімната  нежитлового приміщення на 1 поверсі площею 31,5м2.

Умова конкурсу на право укладення договорів оренди:

Стартова орендна ставка – 8% за рік від вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності.

2.Додаткові умови конкурсу на право укладення договору оренди для об’єктів:

1. Своєчасна сплата  орендної плати та експлуатаційних витрат.

2.Ефективність використання об’єкта оренди за призначенням, визначеним договором оренди та зазначення терміну дії договору оренди.

3. Утримання приміщення в належному санітарно-технічному стані.

 4.Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм.

5. При визначенні переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну ставку при інших рівних у мовах.

 3. Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

   - проект договору оренди;

   - нотаріально  завірені  копії установчих доку­ментів (статут, положення);   

   - копія свідоцтва про державну реєстрацію  юридичних осіб, засвідчену нотаріально або органом державної реєстрації;

     - засвідчену копію довідки органу Дер­жавного комітету статистики України про включення до єдиного державно­го реєстру підприємств та організацій України;

    -  копія ліцензії на проваджен­ня окремих видів підприємницької діяльності;

     - в разі необхідності, належним чином оформлену дові­реність, видану представнику юри­дичної особи (у разі потреби) або до­казу повноважень керівника.

б) для учасників, які є фізичними особами:

 - проект договору оренди,

  - копія пас­порта;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької  діяльності,  за-свідчену нотаріально або органом державної реєстрації;

 - копія довідки органу Державної по­даткової адміністрації України про присвоєння ідентифікаційного но­мера.

4.  Пропозиції - зобов’я­зання щодо виконання умов конкур­су, в тому числі запропонований учас­ником конкурсу розмір орендної пла­ти, термін оренди.

 Пропозиції надаються у  кон­вертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу  та  інші необхідні документи для участі в конкурсі оренди додаються до за­яви учасника.

Кінцевий термін прийняття до­кументів – 12 липня 2012 року включно.

Конкурс буде проведено в будівлі районної ради, каб. №3

16 липня 2012 року.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні економіки:

вул. Леніна, 1, контактний тел. 6-16-31,  каб 37.

Документи приймаються  за адресою:  

вул. Леніна, 1, контактний тел. 6-16-31,  каб 37.

  Конкурсна комісія.