Официально

2012 рік – рік комплексної реформи державної служби

2012 рік –  рік комплексної  реформи 

2012 рік –  рік комплексної  реформ державної служби щодо стану підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України            від 17 листопада 2011 року № 4050-vi «Про державну службу». Пріоритетним завданням Національного агентства України з питань державної служби в поточному році є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення в дію з 1 січня 2013 року Закону України від 17.11.2011 р. № 4050 –IV «Про державну службу».

Основні заходи та завдання, відображені в Національному плані дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.

З метою нормативного забезпечення впрова-дження Закону України від 17.11.2011 р. № 4050-VI «Про державну службу» було розроблено всі нормативно-правові акти, визначені в пункті 199 Національного плану  дій на 2012 рік, а саме:  проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 9 наказів Нацдержслужби України,  спільний наказ з МОЗ України та 8 проектів постанов Кабінету Міністрів України. Зазначені акти були розроблені відповідно до статей Закону.

На сьогодні 7 наказів Нацдержслужби України зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Зазначені накази розміщено на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (http://nads.gov.ua) в розділі «Затверджені нормативно-правові акти» рубрики «Впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція)».

Здійснюється підготовка до державної реєстрації ще 2 накази Нацдержслужби України та спільного наказу з Міністерством охорони здоров’я України. П’ять проектів постанов Кабінету Міністрів України вже внесено на розгляд Уряду.

Матеріал прес-служби Нацдержслужби України.

Галина Ворохобіна.

Завідуюча сектором кадрової роботи апарату райдержадміністрації.