Авторское, Официально

Оприлюднення публічної інформації розпорядниками

Відповідно до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації (спеціальні структурні підрозділи або посадові особи, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації) зобов’язані:

1)      оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

2)      систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3)      вести облік запитів на інформацію;

4)      визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5)      5)мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

6)      надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Відповідно до статті 15 п 1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

1)      інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2)      нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3)      перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4)      порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5)      інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6)      інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7)      плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8)      розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9)      загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10)  звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11)  інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про:

-          їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

-          прізвище, ім’я та по- батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

-          розклад роботи та графік прийому громадян;

-          вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

-          перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

-          перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

-          порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

-          систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень;

12)  іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.