Советы юриста

Законодавство про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту 06.2013

Законодавство про біженців та осіб, які потребують  додаткового або тимчасового захисту

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»  підписаний Президентом  України 8 липня 2011року N 3671-VI  визначає порядок регулювання суспільних відносин  у сфері  визнання особи біженцем,  особою,  яка потребує додаткового або тимчасового захисту втрати та позбавлення цього  статусу,  а також   встановлення  правового  статусу  біженців  та  осіб,  які потребують додаткового захисту і яким надано тимчасовий  захист  в Україні. Статті 2,3 цього закону «   Законодавство про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

      Питання,  пов'язані з біженцями та особами, які потребують додаткового або  тимчасового  захисту,  регулюються  цим  Законом, іншими   нормативно -правовими   актами,   а   також   міжнародними договорами,  згода на обов'язковість яких надана 

 Веховною Радою  України.

     Якщо міжнародним договором,  згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України,  встановлено інші правила, ніж ті, що  містяться у цьому Законі,  застосовуються правила міжнародного договору.
     Біженець чи особа,  яка потребує додаткового  захисту  або якій надано тимчасовий захист,  не може бути вислана або примусово повернута до країни, де їх життю або свободі загрожує небезпека за ознаками   раси,   віросповідання,   національності,  громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних
переконань,  а  також  з інших причин,  що визнаються міжнародними договорами  чи  міжнародними  організаціями,  учасниками  яких   є Україна, як такі, що не можуть бути повернуті до країн походження.
     . Біженець  чи  особа,  яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист,  не може бути вислана або примусово повернута  до  країн,  де  вони  можуть  зазнати катувань та інших жорстоких,  нелюдських або таких,  що принижують  гідність,  видів поводження  і  покарання  або  з яких вони можуть бути вислані або примусово повернуті до країн,  де їх життю  або  свободі  загрожує небезпека за ознаками віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань,  а  також  з інших причин,  що визнаються міжнародними договорами  чи  міжнародними  організаціями,  учасниками  яких   є
Україна, як такі, що не можуть бути повернуті до країн походження.
Лідія   Васильєва

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.