Общество

Нова еліта нації (конкурсний набір кандидатів)

Нова еліта нації

 Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» здійснюється добір кандидатів на конкурсній основі. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу; мають:

повну вищу освіту; стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п’яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менше трьох років на керівних посадах або не менше п’яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку); бездоганні етичні стандарти; лідерські якості й ініціативність; високі комунікаційні навички; досвід командної роботи; сумісність із культурою програми; чітке розуміння мети участі у програмі Президентського кадрового резерву; бажання працювати у проектах державного сектору України; високі аналітичні здібності.

Для участі в конкурсі особа особисто подає в друкованому вигляді до Управління державної служби Головдержслужби України в Харківській                 області (м. Харків, 61058, вул. Сумська, 39, 3 поверх) такі документи (для прискорення обробки інформації прохання надсилати електронні версії документів на адресу: pr@nads.gov.ua):

1) заяви про участь у конкурсі із зазначенням прі-оритетної сфери державного управління;

згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;

згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку;

3) дві фотокартки розміром 4x6 см;

4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку;

5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;

7) заповнену анкету за встановленою формою;

8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою  формою;

9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);

11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).

Прийом документів з 10 травня до 25 червня у робочі дні з 9 до 18 години.

Контактна особа: Чудна Марина       Миколаївна, м. Харків, вул. Сумська, 39, 3 поверх, кімната 126,
тел. 057-705-00-24, 067-148-32-54, e-mail: yur@kh.guds.gov.ua

Додаткова інформація за телефоном: (044) 256-00-27, електронна адреса: admin_pr@nads.gov.ua

Галина Ворохобіна.

Завідуюча сектором кадрової роботи апарату райдержадміністрації